Studenter vid Stockholms universitet
 
Dessa delar ska ingå i ditt examensarbete som du skriver i didaktik.

Sammanfattning
Innehållsförteckning
Bakgrund 
Teoretiska utgångspunkter
Metod
Resultat
Diskussion
Referenser