Internt

foto:privat

Welcome to our colleagues from Cuba and Malaysia

During the autumn 2018 we have visits from both University of Pinar del Río, west Cuba and from the University Sultan Idris in Malaysia.

Workshop: Att hantera utmanande situationer ─ utveckling av relationskompetens

Lär dig analysera och hitta lösningar till utmanade situationer av relationell karaktär mellan lärare och studenter. Workshop där du använder modellen Critical Incident Analysis som hjälper dig förstå utmanande situationer du kan möta som lärare. Vi jobbar också aktivt med att hitta olika lösningsinriktade handlingsalternativ.

MÅLgrupp: Universitetslärare

Workshopserie om video

Workshopserie om video

Ny workshop-serie i tre delar för dig som vill börja använda video i dina kurser. (Dessa kan med fördel även ses som fristående.)

Piublicera i Diva

Lathundar för hur du registrerar din publikation i DiVA

Biblioteket har tagit fram tre lathundar för registrering i DiVA: Lathund för Artikel, Lathund för Kapitel i bok samt Lathund för Konferensbidrag. De ska fungera som ett praktiskt stöd för dig som forskare när du registrerar dina publikationer.