Internt

Genomgång av lärosalar och ZOOM kommer igen inom kort

Kort information om undervisningslokaler kommer igen inom kort. Tiden mejlas till: edu-staff@edu.su.se. Vi kommer att vara i 2519 denna gång.

https://stockholmuniversitysystemstatus.wordpress.com/2018/01/29/planerat-underhall-ladok-2018-02-15

Ladok - Planerat underhåll Ladok 2018-02-15 kl 05.30-09.00

Extra uppgradering på Ladok Tisdag 20/2 05:30-09:00

Tisdag 20/2 kl 05.30 till kl 09.00 kommer nya Ladok – produktionsmiljö påverkas av en extra uppgradering. Det kan få påverkan på Mondo och andra applikationer som har kopplingar mot Ladok

MÅLgrupp: Universitetslärare

Workshopserie om video

Workshopserie om video

Ny workshop-serie i tre delar för dig som vill börja använda video i dina kurser. (Dessa kan med fördel även ses som fristående.)

Piublicera i Diva

Lathundar för hur du registrerar din publikation i DiVA

Biblioteket har tagit fram tre lathundar för registrering i DiVA: Lathund för Artikel, Lathund för Kapitel i bok samt Lathund för Konferensbidrag. De ska fungera som ett praktiskt stöd för dig som forskare när du registrerar dina publikationer.