Internt

Foto: Lotta Jons

Utvecklas i rollen som lärare inom lärarutbildningen

Hur är det att undervisa om att undervisa och att modellera undervisning? Ny behörighetsgivande högskolepedagogisk kurs för dig verksam inom någon del av universitetets lärarutbildning. Kursen hjälper dig att utforska och utvecklas i den komplexa rollen som lärare för lärare, att vara forskare i lärarutbildningar och att vara ”curriculum developer”. I kursen undersöker vi också lärarutbildarens identitet, värderingar och relation till samhället.

NU2018 Bildpuff

NU2018 — Det akademiska lärarskapet

NU-konferensen är Sveriges största mötesplats för alla med intresse för högskolepedagogisk utbildning och utveckling. Under konferensdagarna ges möjlighet att möta andra som är intresserade av lärande, undervisning samt högskolepedagogisk forskning och utveckling.

Genomgång av lärosalar och ZOOM kommer igen inom kort

Kort information om undervisningslokaler kommer igen inom kort. Tiden mejlas till: edu-staff@edu.su.se. Vi kommer att vara i 2519 denna gång.

MÅLgrupp: Universitetslärare

Workshopserie om video

Workshopserie om video

Ny workshop-serie i tre delar för dig som vill börja använda video i dina kurser. (Dessa kan med fördel även ses som fristående.)

Piublicera i Diva

Lathundar för hur du registrerar din publikation i DiVA

Biblioteket har tagit fram tre lathundar för registrering i DiVA: Lathund för Artikel, Lathund för Kapitel i bok samt Lathund för Konferensbidrag. De ska fungera som ett praktiskt stöd för dig som forskare när du registrerar dina publikationer.