Internt

NU2018 Bildpuff

NU2018 — Det akademiska lärarskapet

NU-konferensen är Sveriges största mötesplats för alla med intresse för högskolepedagogisk utbildning och utveckling. Under konferensdagarna ges möjlighet att möta andra som är intresserade av lärande, undervisning samt högskolepedagogisk forskning och utveckling.

Dynamik i forskarhandledning

Skapa energi och dynamik i din forskarhandledning

Konflikthantering, skrivblockeringar och handledande samtal är några av de teman som tas upp i ny workshop-serie om forskhandledning. Workshop-serien omfattas av fyra workshopar som har gemensamt att de ska stärka och stimulera handledare att skapa en lärandeprocess som stödjer doktorandens utveckling till självständig forskare.

Genomgång av lärosalar och ZOOM kommer igen inom kort

Kort information om undervisningslokaler kommer igen inom kort. Tiden mejlas till: edu-staff@edu.su.se. Vi kommer att vara i 2519 denna gång.

Piublicera i Diva

Lathundar för hur du registrerar din publikation i DiVA

Biblioteket har tagit fram tre lathundar för registrering i DiVA: Lathund för Artikel, Lathund för Kapitel i bok samt Lathund för Konferensbidrag. De ska fungera som ett praktiskt stöd för dig som forskare när du registrerar dina publikationer.