Internt

Workshop om Responsbaserade textseminarier

Skapa engagerande och produktiva textseminarier för magister- och doktorandstudenter

Vill du ha mer aktiva, meningsfulla och produktiva textseminarier med dina magister- och doktorandstudenter? Lär dig använda nya modellen "Responsbaserade textseminarier" som skapar engagemang och stödjer lärandet hos både skribenten och andra medverkande.

Foto: Vige, Mostphotos

Gratis personalpass i Frescatihallen

Vårens aktiviteter startar 7 januari. Motionspassen är gratis för universitetsanställda. För att kunna gå på passen behöver du ett SU/Medley-motionskort. Du omregistrerar ditt kort inför en ny termin eller får som nyanställd ett nytt kort i Frescatihallens reception.

rektor Astrid Söderbergh Widding

Strategier för Stockholms universitet 2019-2022

Strategier för Stockholms universitet 2019-2022 beslutades av universitetsstyrelsen den 3 december. 
- I tider av global politisk oroär de akademiska kärnvärdena särskilt viktiga: autonomi och akademisk frihet, rättvisa och integritet, - säger rektor Astrid Söderbergh Widding. ​

Piublicera i Diva

Lathundar för hur du registrerar din publikation i DiVA

Biblioteket har tagit fram tre lathundar för registrering i DiVA: Lathund för Artikel, Lathund för Kapitel i bok samt Lathund för Konferensbidrag. De ska fungera som ett praktiskt stöd för dig som forskare när du registrerar dina publikationer.