Internt

Fotografi på studieadministratör

Administratörer vill stödja arbete med utveckling av utbildningsmiljöer

Nu startar nytt nätverk för administratörer som vill vara med och bidra till utveckling av universitetets utbildningsmiljöer. Tillsammans med kollegor från olika institutioner skapar vi en plattform för erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling och inspiration för hur du som administratör kan stödja arbetet med att skapa goda utbildningsmiljöer.

Foto: Vige, Mostphotos

Gratis personalpass i Frescatihallen

Vårens aktiviteter startar 7 januari. Motionspassen är gratis för universitetsanställda. För att kunna gå på passen behöver du ett SU/Medley-motionskort. Du omregistrerar ditt kort inför en ny termin eller får som nyanställd ett nytt kort i Frescatihallens reception.

rektor Astrid Söderbergh Widding

Strategier för Stockholms universitet 2019-2022

Strategier för Stockholms universitet 2019-2022 beslutades av universitetsstyrelsen den 3 december. 
- I tider av global politisk oroär de akademiska kärnvärdena särskilt viktiga: autonomi och akademisk frihet, rättvisa och integritet, - säger rektor Astrid Söderbergh Widding. ​

Piublicera i Diva

Lathundar för hur du registrerar din publikation i DiVA

Biblioteket har tagit fram tre lathundar för registrering i DiVA: Lathund för Artikel, Lathund för Kapitel i bok samt Lathund för Konferensbidrag. De ska fungera som ett praktiskt stöd för dig som forskare när du registrerar dina publikationer.