Institutionen för pedagogik och didaktik

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för pedagogik och didaktik
Petter Sandgren Internatskolorna

Livestreamat symposium: "Merit and education", måndag 17 december

Forskargruppen Utbildningshistoria och utbildningssociologi är medorganisatör till symposiet ”Merit and education”, som äger rum vid International centre for historical research and education, UCL, University of London. Temat handlar om sortering baserat på akademiska meriter inom skolan. 

VETYL böcker

Nya böcker om Yrkeskunnande och lärande

Lazaro Moreno Herrera, professor, Marianne Teräs, docent, och Petros Gougoulakis, docent, är redaktörer för två nya antologier inom området: Yrkeskunnande och lärande. Det är del 2 och 3, i en serie av 3 volymer.

Ali Osman, Carina Carlhed, Jonas von Trostek

Anslag till forskningsnätverk för "breddat deltagande" från Områdesnämndens strategiska satsningar

Ali Osman, Carina Carlhed och Jonas von Trostek har beviljats 138 000 kronor från Områdesnämnden för humanvetenskaps strategiska satsningar. Medlen ska användas för att starta nätverket "The widening participation research and practice network – WIDEPART" ("breddat deltagande"), tillsammans med forskare från Engelska institutionen.

Besök av yrkeslärare från Tyskland

Språkutvecklande arbetssätt i yrkesutbildning – ett internationellt erfarenhetsutbyte

Tyska yrkeslärare och forskare från olika lärosäten gästade institutionen den 14-16 november för att ta del av erfarenheter från projektet "Språkutvecklande undervisning på yrkesprogram", som drivs av Eva Eliasson, Katarina Lagercrantz All och Åsa Broberg. 

Eva Insulander, Institutionen för pedagogik och didaktik

NY BOK: Att bli lärare

Att bli lärare är ett stöd i den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK). Till boken hör också olika digitala case där du kan öva din förmåga att samtala med en elev, en lärarkollega eller en förälder om olika dilemman som du kan komma att möta i din framtida yrkesutövning. Eva Insulander, lektor, och Staffan Selander, professor vid Institutionen för data- och systemvetenskap, är redaktörer för boken.

Möten, makt och kön - ny rapport

Kvinnor talar ju också mycket på möten så vad är problemet?

Rapporten "Möten, makt och kön" skriven av Eva Amundsdotter och Susanne Andersson visar hur genus görs och återskapas under olika möten på Malmö universitet.

Janne Kontio

Riksbankens Jubileumsfond ger anslag till podd om ny pedagogisk forskning

Janne Kontio har tilldelats 197 000 kronor för att starta en podd i samarbete med Skolporten med fokus på nydisputerades forskningsresultat. I ”Pedagogeek-podden” ska juniora och seniora forskare diskutera nya avhandlingar och hur de kan komma lärare till nytta. Inspelningen påbörjas under våren 2019. Om du har ett förslag på en intressant aktuell avhandling i pedagogik, didaktik eller något angränsande forskningsämne, eller om du har ett intresse av att delta i något av poddavsnitten och diskutera ny forskning så får du gärna kontakta Janne: janne.kontio@edu.su.se

Mostphotos

Pedagogisk forskning om migration och integration

På Institutionen för pedagogik och didaktik bedrivs just nu mycket forskning om migration och integration i relation till utbildning, lärande, och vägledning - från olika infallsvinklar. Här har vi samlat alla projekt. Du kan också läsa korta intervjuer med forskarna där de berättar om studierna.

Foto: Niklas Björling

Anslag till forskning om arbetarklasskvinnors agerande och strategier i borgerliga kvinnorörelsen

Johanna Ringarp får forskningsmedel från Vetenskaprådet för forskning om "Borgerlig feminism eller klassolidaritet? Arbetarklasskvinnors agerande och strategier i den borgerliga kvinnorörelsen kring sekelskiftet 1900". Anslaget är på 3 miljoner kronor.

Aron Schoug, Institutionen för pedagogik och didaktik

"Om ledarskap, människors behov och drivkrafter"

Läs om Aron Schougs nya bok: "Motivera ideella". Vad är det som får människor att engagera sig ideellt? Vad får vissa att stanna kvar medan andra hoppar av? Och vilken roll kan ledarskapet spela för att stärka ideellas engagemang?

Foto: Privat

Anslag till forskning om fostran av vetenskapliga eliter i kalla krigets skugga

Syftet med forskningsprojektet är att studera två tävlingsformer i naturvetenskap och teknik för svenska gymnasieelever under en tidsperiod av drygt trettio år (1958-1989) med avseende på dess funktion i formeringen av vetenskapliga eliter. Anslaget från Stiftelsen Riksbankens jubileumsfond är på 2.5 miljoner kronor.

Jon Ohlsson, prefekt, Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet

”För att främja lärande behövs utrymme för reflektion, anser Jon Ohlsson, arbetslivsforskare"

Jon Ohlsson, professor, intervjuas i Jusektidningen Karriär. Artikeln handlar om att vissa branscher kräver konstant utveckling för att vara konkurrenskraftiga. Ny teknik, nya regler och nya processer ställer konstanta krav på kompetens. Men hur möter man dem?

Åsa Sundelin, Institutionen för pedagogik och didaktik

Se Åsa Sundelin berätta om Studie- och yrkesvägledning för nyanlända på UR (film)

Åsa Sundelin, lektor, har skrivit sin avhandling om studie- och yrkesvägledning för unga i migration. Här berättar hon i en intervju på utbildningsradion (UR) om varför SYV är så viktigt för nyanlända.

Max Scheja

Se Max Schejas anförande vid konferensen NU2018: Det akademiska lärarskapet

NU2018 - Det akademiska lärarskapet, ägde rum vid Mälardalens högskola, den 9-11 oktober. Max Scheja, professor, var en av huvudtalarna. 

Foto: Niklas Björling

Klara Bolander Laksov: "Att bedöma pedagogiskt skicklighet - är det verkligen så svårt?"

Klara Bolander Laksov är föreståndare för Centrum för Universitetslärarutbildning vid Stockholms Universitet. Hon har en ny artikel med titeln: Att bedöma pedagogisk skicklighet – är det verkligen så svårt? – en studie av skillnader i bedömningar mellan vetenskapligt och pedagogiskt sakkunniga. Artikeln länkas här.

Rebecca Adami i FN

Öppen föreläsning med Rebecca Adami - se videon på Play

Rebecca Adami, universitetslektor vid Institutionen för pedagogik och didaktik, berättar om kvinnorna bakom FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna – vilka var de och vilken roll hade de att spela?

Ingela BP

Fem steg till ett bättre arbetsliv: Ingela Bergmo-Prvulovic i DN

Ingela Bergmo-Prvulovic är karriärforskare vid Stockholms universitet. Hon har skrivit en avhandling om hur vi tänker kring begreppet karriär. Här ger hon råd till dig som vantrivs på jobbet och funderar på att göra något nytt. ”Ett sätt att göra det är att tänka på arbetslivet ur ett utbytesperspektiv”. Se en intervju med Ingela på dn.se (20180814).

Hög kvalitet på forskarutbildning i pedagogik

Forskarutbildning i pedagogik fick omdömet hög kvalitet i en utvärdering av Universitetskanslersämbetet (UKÄ) som gjorts under våren 2018. Bland de styrkor som lyfts fram är den starka forskningsmiljön på institutionen. Forskningsmiljön beskrivs som dynamisk och utvecklingsorienterad. 

Sök personal

Namn:

Kurser och program

Till utbildningskatalogen
Länk till Rektorprogrammet
CeUL
Uppdragsutbildningar

Universitetet i sociala medierIPD på Facebook Universitetet på Instagram Universitetet på Linkedin IPD på Twitter Universitetet på YouTube