Institutionen för pedagogik och didaktik

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för pedagogik och didaktik
1968 och pedagogiken

Symposium: 1968 och pedagogiken

Den 25 maj, mellan 10-17, arrangeras ett symposium tillsammans med Södertörns högskola om 1968 och pedagogiken. 50 år efter kårhusockupationen. Här diskuteras olika infallsvinklar, på pedagogik, skola och högre utbildning i Sverige. Vad ville man förändra och var står vi idag? 

Rebecca Adami

De såg till att kvinnors rättigheter skrevs in i FN-deklarationen om mänskliga rättigheter

Rebecca Adami deltar i en panel i FN, New York, den 22 maj. Ämnet är “Women and the Origins of the UN, A Southern Legacy”. Det handlar om kvinnorna som såg till att kvinnors rättigheter blev en integrerad del av FNs deklaration om mänskliga rättigheter 1948.

Elise Lammers Global Swede-diplom 2018

Global Swede-diplom till masterstudenten Elise Lammers

En av årets mottagare av diplomet Global Swede är Elise Lammers, student vid masterprogrammet i internationell och jämförande pedagogik. Hon var en av 20 studenter från 17 länder som tog emot det prestigefyllda diplomet på Utrikesdepartementet. Ett stort grattis!

Mostphotos

Rektorsstöd och samarbete ska öka elevernas resultat

Ett antal samverkande lärosäten stödjer huvudman, skolor och förskolor med stora utmaningar sedan 2016. Det handlar om Skolverkets regeringsuppdrag Samverkan för bästa skola. Martin Rogberg, Stockholms universitet, samordnar det vetenskapliga stödet till Skolverket nationellt. Här summerar han sina intryck från de första ett och ett halvt åren.

Sök personal

Namn:

Kurser och program

Till utbildningskatalogen
Länk till Rektorprogrammet
CeUL

Universitetet i sociala medierIPD på Facebook Universitetet på Instagram Universitetet på Linkedin IPD på Twitter Universitetet på YouTube