Institutionen för pedagogik och didaktik

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för pedagogik och didaktik
Flagga japan och finland

Konferens med besök från Japan och Finland 20-22 februari

Konferensen Joint International Seminar Towards the Realization of Sustainable Future, äger rum den 20-22 februari. Deltagare från University of Tokyo, Japan och Jyväskylä University, Finland deltar. 

Utbildningsdagar - studie- och yrkesvägledning för nyanlända och flyktingar

Utbildningsdagarna omfattar två heldagar och anordnas vid två tillfällen: 21-22 mars och 4-5 april. Sista anmälningsdag: 8 mars
Anmälan:
Kursomgång 1 (21-22/3)
Anmälan: Kursomgång 2 (4-5/4)
Läs om kursen: Kursupplägg och innehåll

David Thorsén, Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet

Se en filmad intervju med David Thorsén: Om folkhälsokommunikation - aktörer, medier och budskap

David Thorsén, Stockholms universitet, berättar om sin forskning kring folkhälsokommunikation. Här är en intervju om dokumentären Crossover, som producerades av filmaren Staffan Hildebrand, 1988. Den skulle informera unga kring hiv/aids och såldes till 40 länder och visades i både skolor och på tv. Men filmen mötte också stark kritik.

Besök

Levande forskningsmiljö, generösa kollegor och idéer kring nya utbildningssatsningar att ta med hem

Jelena Vlahovic, från University of Zadar, Kroatien, har besökt institutionen under en vecka som del av ett Erasmus+-utbyte. Hon jobbar som lektor vid institutionen för pedagogik, där hon undervisar och även är doktorand.

MOOC

Vill du delta i en "Massive Open Online Course" (MOOC) i karriärvägledning?

Välkommen att testa Skill-Up projektets Massive Open Online Course (MOOC) i karriärvägledning.

Anmälan öppnar den 23 januari! Kursen startar den 25 februari

Petter Sandgren Internatskolorna

Petter Sandgren pratar om elitskolor: Lyssna på podden

Petter Sandgren har skrivit sin avhandling om internatskolor. Han är också författare till boken Internatskolorna: Att fostra en elit (2015). Här kan du lyssna på en inspelning där han berättar om sin forskning.

Bild puff

Studie- och yrkesvägledare på pilotutbildning om Studie- och yrkesvägledning för flyktingar

Under december och januari har vi haft 28 studie- och yrkesvägledare på utbildning här på IPD under fem dagar. De går kursen Studie- och yrkesvägledning för flyktingar. Utbildningen är finansierad av EU:s Erasmus+-program och är en del av projektet CMinaR, som syftar till att utveckla kurser för vägledare som möter flyktingar. Den är en ”pilotutbildning”, vilket innebär att det kursinnehåll och material som tagits fram av de fem partnerländerna i projektet prövas och utforskas tillsammans med deltagarna.

Eva Insulander, Institutionen för pedagogik och didaktik

NY BOK: Att bli lärare

Att bli lärare är ett stöd i den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK). Till boken hör också olika digitala case där du kan öva din förmåga att samtala med en elev, en lärarkollega eller en förälder om olika dilemman som du kan komma att möta i din framtida yrkesutövning. Eva Insulander, lektor, och Staffan Selander, professor vid Institutionen för data- och systemvetenskap, är redaktörer för boken.

Mostphotos

Pedagogisk forskning om migration och integration

På Institutionen för pedagogik och didaktik bedrivs just nu mycket forskning om migration och integration i relation till utbildning, lärande, och vägledning - från olika infallsvinklar. Här har vi samlat alla projekt. Du kan också läsa korta intervjuer med forskarna där de berättar om studierna.

Jon Ohlsson, prefekt, Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet

”För att främja lärande behövs utrymme för reflektion, anser Jon Ohlsson, arbetslivsforskare"

Jon Ohlsson, professor, intervjuas i Jusektidningen Karriär. Artikeln handlar om att vissa branscher kräver konstant utveckling för att vara konkurrenskraftiga. Ny teknik, nya regler och nya processer ställer konstanta krav på kompetens. Men hur möter man dem?

Åsa Sundelin, Institutionen för pedagogik och didaktik

Se Åsa Sundelin berätta om Studie- och yrkesvägledning för nyanlända på UR (film)

Åsa Sundelin, lektor, har skrivit sin avhandling om studie- och yrkesvägledning för unga i migration. Här berättar hon i en intervju på utbildningsradion (UR) om varför SYV är så viktigt för nyanlända.

Hög kvalitet på forskarutbildning i pedagogik

Forskarutbildning i pedagogik fick omdömet hög kvalitet i en utvärdering av Universitetskanslersämbetet (UKÄ) som gjorts under våren 2018. Bland de styrkor som lyfts fram är den starka forskningsmiljön på institutionen. Forskningsmiljön beskrivs som dynamisk och utvecklingsorienterad. 

Sök personal

Namn:

Kurser och program

Till utbildningskatalogen
Länk till Rektorprogrammet
CeUL
Uppdragsutbildningar

Universitetet i sociala medierIPD på Facebook Universitetet på Instagram Universitetet på Linkedin IPD på Twitter Universitetet på YouTube