Forskning

Karin Gunnarsson

Kunskapsglapp kring hur lärare ska undervisa om sex och relationer

Karin Gunnarsson, docent i pedagogik, intervjuas i tidningen Skolvärlden. 
– Det kan uppkomma svåra situationer i klassrummet när det handlar om kropp, makt och normer så det gäller att vara förberedd och att man har stöd, säger docent Karin Gunnarsson, till Skolvärlden.

Anthemis Raptopoulou. Foto: Clément Morin

Flera privata företag bakom programmering i skolan

Påfallande många aktörer från den privata sektorn hade inflytande när programmering infördes i skolan. Anthemis Raptopoulou har kartlagt den politiska processen, de involverade aktörerna och hur de politiska argumenten utformades och fördes fram. 

Gunilla Avby. Foto: Johan Avby

12 miljoner från KK-stiftelsen till forskning om ledarskapsutveckling

Forskningsprojektet ”System för ledarskapsutveckling” har beviljats 12 miljoner kronor från KK-stiftelsen. Gunilla Avby, docent i pedagogik och lektor vid Institutionen för pedagogik och didaktik, deltar i projektet.

Student med dator. Foto: Unsplash / Green Chameleon

Nya forskarskolor om vuxnas lärande och karriärvägledning

Vetenskapsrådet har beviljat medel till sammanlagt tio forskarskolor i utlysningen ”Forskarskolor för lärarutbildare”. Institutionen för pedagogik och didaktik är medsökande i två forskarskolor som vardera tilldelas nära 40 miljoner kronor.

Getty images: Women’s votes. Hand drawn in flat color.

100-årsfirandet av kvinnlig rösträtt i Sverige: Onlinekonferens 13-14 augusti

Konferensen är ett samarbete mellan Stockholms universitet och Uppsala universitet. Kostnadsfritt deltagande men registrering krävs.
Kontakt vid Institutionen för pedagogik och didaktik: docent Rebecca Adami

Fariba Majlesi. Foto: Privat

”Shut up and write” skapar digital gemenskap hos doktorander

Doktoranderna på IPD startar veckan tillsammans genom att skriva under tystnad. De kallar den digitala zoom-träffen Shut up and write. 

Foto: Privat

Gunilla Avby: "Inga bevis för att chefer blir bättre av att gå på kurs"

En vanligt förekommande uppfattning är att chefer och ledare utvecklas bäst genom att gå på kurs. Men det finns ingen evidens för att det är det bästa sättet att utveckla ledarskapets kompetens. Risken är att cheferna efter en kurs får en mer idealiserad bild av sin roll som inte stämmer med vardagens verklighet. Gunilla Avby, Institutionen för pedagogik och didaktik, skriver på DN Debatt tillsammans med Sofia Kjellström, Jönköping university. (Bakom betalvägg). 

Petter Sandgren

Petter Sandgren: ”Svensk skola börjar likna 1800-talets sociala uppdelning”

Den segregerade svenska skolan skiljer sig från högprestigeskolor utomlands som välkomnar blandade elevgrupper. Petter Sandgren, som forskar om överklassens utbildningsvägar, ser en splittring som har nått även resursstarka elever.

Lisa Gustavsson / SU

Öppen online workshop: Human-Robot Interaction and Learning 23 april

Fem inbjudna forskare kommer att presentera studier om lärandeaspekter av HRI, Human Robot Interaction. Gratis att delta men vänligen registrera dig för att underlätta planeringen. Zoom-länk skickas efter registrering.

Cormac Mc Grath

Wallenbergstiftelserna ger 6 miljoner till forskning om AI och högre utbildning

Docent Cormac McGrath deltar i ett forskningsprojekt om etiska och juridiska utmaningar som AI-tekniker medför för lärande och undervisning inom den högre utbildningen. Projektet har beviljats 6 miljoner i anslag från Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse.

Ali Reza Majlesi

Wallenbergstiftelserna ger 4.9 miljoner till forskning om sociala robotar i språkinlärning

Ali Reza Majlesi, lektor vid institutionen, är biträdande projektledare i ett forskningsprojekt om kulturellt kompetenta robotar i språkinlärning. Projektet har fått 4.9 miljoner i anslag från Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond.