Rektors- och skolledarskapsutbildning

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för pedagogik och didaktik
  4. Rektors- och skolledarskapsutbildning
Jan Robertson

Seminarium om "Coachande ledarskap" med Jan Robertson

Jan Robertson är världsledande inom fältet coachande ledarskap och är författare till boken Coaching Leadership. Jan jobbar med ledarskapsfrågor och rektorsutbildning i Nya Zeeland och har bland annat varit chef för London Centre for Leadership, vid University of London. 

  • Den 20 juni ges en föreläsning med efterföljande samtal, med titeln: Coaching leadership: building leadership in individuals and institutions.
UR Skola

Pedagogiskt ledarskap i förändring – men på vilket sätt?

Vad är det pedagogiska ledarskapet? Se föreläsningar från Rektorsprogrammets forskningskonferens 2017 som hade temat pedagogiskt ledarskap i förändring. Där diskuterades hur skolledarskapet påverkas av samtidens förändringar. Inspelat den 8 maj 2017.

Martin Rogberg, Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet

Stockholms universitet nav i samverkan för en likvärdig skola

Nu är det klart att Stockholms universitet får uppdraget att samordna det vetenskapliga stödet till landets skolhuvudmän i arbetet med att skapa en likvärdig skola för alla elever. Samordningsansvaret ligger hos oss. – Vår roll blir att bidra till Skolverkets analysprocess, att bygga praktiknära kunskap samt att matcha insatser med rätt forskarkompetens, säger Martin Rogberg, nytillträdd projektkoordinator.