Rektors- och skolledarskapsutbildning

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för pedagogik och didaktik
  4. Rektors- och skolledarskapsutbildning
Måldokument

SKOLVERKET

Regelverk, måldokument och utvärderingar

Här kan du ta del av de uppdrag och förordningar från regeringen som styr Rektorsprogrammet, samt utvärderingar, lägesbeskrivningar och måldokument.