Rektors- och skolledarskapsutbildning

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för pedagogik och didaktik
  4. Rektors- och skolledarskapsutbildning
Forskningskonferens 2021

Rektorsprogrammets forskningskonferens 2021

Varje år anordnar Rektorsprogrammet vid Stockholms universitet en konferens för skolans ledare och huvudmän kring aktuella teman. Syftet med Rektorsprogrammets forskningskonferens är att belysa och diskutera skolledarskap, samt förändringar och utmaningar inom detta område utifrån aktuell forskning. Konferenstema 2021: Skolors organisering och organisatoriskt nytänkande som skolledares angelägenhet. Konferensen hålls den 5 maj 2021. Webbaserat deltagande.

Måldokument

SKOLVERKET

Regelverk, måldokument och utvärderingar

Här kan du ta del av de uppdrag och förordningar från regeringen som styr Rektorsprogrammet, samt utvärderingar, lägesbeskrivningar och måldokument.