Skulpturen Pärlan, av konstnären Frida Tebus. Foto: Jean-Baptiste Béranger
Skulpturen Pärlan, av konstnären Frida Tebus. Foto: Jean-Baptiste Béranger

Utbildning

I vårt utbildningsuppdrag på grund och avancerad nivå ansvarar vi för fristående kurser i pedagogik och didaktik, Studie- och yrkesvägledarprogrammet, Yrkeslärarprogrammet, masterprogram i pedagogik, didaktik och internationell och jämförande pedagogik. Forskarutbildning ges i pedagogik.

Vi medverkar i PAO-programmet, Kandidatprogrammet i mångfaldsstudier, Digitala medieprogrammet samt i de olika lärarprogrammen med pedagogik- och didaktikkurser i den utbildningsvetenskapliga kärnan.

Utöver dessa uppdrag har vi ett stort och alltjämt växande åtagande i uppdragsutbildning, framför allt Rektorsprogrammet där vi har det övergripande ansvaret.

Vid institutionen arbetar idag ca 70 forskare/lärare, drygt 70 aktiva doktorander och fler än 20 administratörer.

Utbildning vid Institutionen för pedagogik och didaktik

Forskning

Forskningen vid institutionen har delats in i tre större områden:

Forskning vid Institutionen för pedagogik och didaktik
Forskare
Doktorander
Forskarutbildning

Centrum för universitetslärarutbildning

Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL) är administrativt placerat vid institutionen för pedagogik och didaktik. CeUL arbetar för att stimulera till engagerande och högkvalitativ undervisning på alla nivåer vid Stockholms universitet. Vi stödjer lärare och institutioner att utveckla undervisning och skapa goda utbildningsmiljöer för att på bästa sätt underlätta studenters lärande.

Det gör vi genom att ge behörighetsgivande och kompetensutvecklande kurser i högskolepedagogik för universitetslärare och pedagogiskt ansvariga. Vi arrangerar också kompetensutvecklande aktiviteter som konferenser och workshopar samt driver och stödjer olika pedagogiska utvecklingsprojekt vid universitetet.

Centrum för universitetslärarutbildning

Lediga jobb

Här annonseras våra lediga tjänster

Evenemangskalender

Kalendarium för seminarier, konferenser och andra viktiga händelser

Hitta hit

Du hittar oss i ett rött tegelhus i den nordligaste delen av campusområdet (Frescativägen 54), alldeles bakom Naturhistoriska riksmuseet.