Institutionen för pedagogik och didaktik

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Institutionen för pedagogik och didaktik
  Sydkoreas flagga

  Besök från Sydkorea idag

  Idag har vi besök från Sydkoreas utbildningsdepartement och en grupp lärare som är här för att studera hur vi arbetar med yrkeslärarutbildningen. Välkomna!

  Bokmässan logga

  Joakim Landahl deltar i Bokmässan i ett samtal med Gustav Fridolin

  Ett samtal mellan författaren Joakim Landahl, docent i pedagogik och lektor i pedagogik med inriktning mot utbildningshistoria och Gustav Fridolin, utbildningsminister. Samtalet leds av Helena Reistad chefredaktör, Pedagogiska magasinet.

  Rektorsprogrammet

  Anmälan till Rektorsprogrammet våren 2017

  Välkommen att söka till Rektorsprogrammet vid Stockholms universitet. Vi erbjuder en kvalificerad och befattningsstärkande utbildning som vilar på vetenskaplig grund där professionens krav och kännetecken tas på största allvar.

  Jon Ohlsson

  ”Utveckling kan inte skapas uppifrån och ned”

  Jon Ohlsson forskar om hur man organiserar arbetsplatser så att vi både blir mer effektiva och känner att arbetet är meningsfullt. En nyckel till det är att man tar tillvara människors kompetens. Det betyder att de måste få vara med och utveckla verksamheten genom egna initiativ. Så är trenden inte idag i arbetslivet och Jon tror att det finns en koppling till att många människor mår dåligt på sina arbeten.

  Max Scheja

  Maxad högskola – hur maximerar vi lärandet? Länk till Almedalsseminarium

  Max Scheja, professor i högskolepedagogik, deltog i ett seminarium i Almedalen den 6 juli arrangerat av SULF (Sveriges universitetslärare och forskare) och SFS (Sveriges förenade studentkårer). Här finns en länk till webbsändningen av seminariet. Seminariet tar upp frågan om den obalans som finns idag mellan å ena sidan forskning och å andra sidan utbildning (undervisning). Hur kan vi utveckla förutsättningar för ett akademiskt lärarskap som gör det möjligt att kombinera forskning inom det egna ämnet med det systematiska utforskandet av ämnets pedagogiska potential?

  Barns rättigheter - Skolans ansvar

  Filmade föreläsningar från Rektorsprogrammets forskningskonferens om Barns rättigheter

  Se de filmade föreläsningarna från Rektorsprogrammets forskningskonferens i maj 2016, med fokus på forskning om barn i utsatta situationer och skolans ansvar. Utgångspunkt är Barnkonventionens krav på barns rätt till likvärdig behandling och rätt att inte bli diskriminerade. Några av konferensens teman var: Hur ska skolan informera barn om våld och sexuella övergrepp? Hur bemöter vi barn med kognitiva svårigheter och hur ser vi till deras rättigheter? Barns utsatthet i vårdnadstvister samt mäns våld mot kvinnor och barn, och Barns rättigheter och skolans skyldigheter enligt skollagen.

  Sök personal

  Namn:

  Kurser och program

  Till utbildningskatalogen
  Länk till Rektorprogrammet
  Länk till Studie- och yrkesvägledarprogrammet
  Bildlänk Yrkeslärarprogrammet
  Centrum för universitetslärarutbildning
  Nya publikationer