Institutionen för pedagogik och didaktik

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för pedagogik och didaktik
Alumn

Konsten att hålla kontakten i tio år

I maj varje år träffas de som läste studie- och yrkesvägledarprogrammet på distans 2002–2005 för att utbyta erfarenheter och uppdatera sig. Träffarna sker på alumnernas, de tidigare studenternas, initiativ, men med stöd från deras ”gamla” institution.
 

SWERA

SWERA-konferensen 2015 på Stockholms universitet

SWERA (Swedish Educational Research Association) och Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet, inbjuder till årets konferens den 7-8 oktober