Institutionen för pedagogik och didaktik

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för pedagogik och didaktik
Ingela och Anki

Intervju: Karriärvägledning och social rättvisa

De ekonomiska klyftorna har ökat inom och mellan länder, och mellan de som har och de som inte har. Medför det nya utmaningar för karriärvägledning? Ingela Bergmo Prvulovic och Anki Bengtsson medverkar i en ny bok om karriärvägledning och social rättvisa. 

Studenter i aula

Ny bok: Kunskap och makt

Elisabeth Hultqvist är redaktör för ny bok om utbildningssystem och transnationell styrning. 

Ingela Bergmo Prvulovic

Balansen mellan ekonomiska och humana värden

Ingela Bergmo Prvulovic, lektor, berättar om boken "HR-Att ta tillvara mänskliga resurser", i tidningen Personal och ledarskap. ”Vi vill i boken lyfta fram de humana värdena i balans med de ekonomiska. Det ena behöver inte utesluta det andra”, säger Ingela Bergmo-Prvulovic, bland annat, i reportaget.

Öra

Utlysning av CKVO:s rörliga resurs

Centrum för kompetensutveckling inom vård och omsorg (CKVO) utlyser projektmedel inom områdena: Forskning om äldre och personer med funktionshinder respektive Socialpedagogik, under förutsättning att nödvändiga beslut fattas.

Sök personal

Namn:

Kurser och program

Till utbildningskatalogen
CeUL

Universitetet i sociala medierIPD på Facebook Universitetet på Instagram Universitetet på Linkedin Universitetet på Twitter Universitetet på YouTube