Institutionen för pedagogik och didaktik

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för pedagogik och didaktik
Forskaren Jonas von Reybekiel Trostek

Jonas von Reybekiel Trostek disputerar om det normativa lärandet

I en ny avhandling i pedagogik av Jonas von Reybekiel Trostek diskuteras hur gymnasieelever och studenter på högskolenivå gör då de skapar en uppfattning om vad genus och nation är för något. Tidigare forskning om individers lärande bygger på antagandet att individer är likgiltiga inför det ämne som behandlas i undervisningen. Den nya avhandlingen visar – tvärt om – hur olika normer kommer till uttryck i individers lärprocesser.

Våra nya doktorander

I höstas antogs fyra nya doktorander vid institutionen, Natalie Nielsen, Eric Larsson, Claudia Schumann och Ruhi Tyson.

Möt några av våra forskare