Institutionen för pedagogik och didaktik

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för pedagogik och didaktik
Lena Wilhelmsson, Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet

Hur många får en rektor vara?

Lena Wilhelmson, docent i pedagogik, intervjuas på Encells webbplats, Jönköpings universitet, om sin forskning kring delat ledarskap i skolan. "Forskarna har fått signaler om flera fördelar med delat ledarskap. En fördel är att funktionellt delat ledarskap kan ge effektivare beslutsfattande", framgår av reportaget.

master

Hösten 2017 startar ett nytt masterprogram i pedagogik

Masterprogrammet i pedagogik har varit föremål för utveckling och till höstterminen 2017 startar utbildningen med ett delvis nytt upplägg och innehåll. En masterexamen i pedagogik ger dig behörighet för forskarstudier samt en vetenskaplig grund för kvalificerade arbetsuppgifter inom olika samhällssektorer där information, kommunikation, styrning och lärande fokuseras.

Ruhi Tyson i Dagens Nyheter

DN: ”Ruhi gör teori av praktiken”

Ruhi Tyson, nybliven doktor i pedagogik, gratuleras på "DN-gratulerar"-sidan: - Han, som inte ens gick ut gymnasiet med fullständiga betyg, kunde tack vare högskoleprovet börja plugga på universitetet, skriver Eva-Karin Gyllenberg, i ett fint porträtt av Ruhi Tyson. 

Delat ledarskap

"Delat ledarskap i skolan uppstår trots hinder"

- Rektorer har stor betydelse, för elevernas resultat och lärarnas arbetsmiljö. Det är ett svårt uppdrag och det är dumt att det inte ska få göras gemensamt, säger Marianne Döös, i tidningen Kvalitetsmagasinet, där hon intervjuas om sin forskning kring delat ledarskap för rektorer. Här berättar hon om hur det kan gå till, svårigheter och vad medarbetarna i studien tycker om delat ledarskap.

Martin Rogberg, Samverkan för bästa skola, Institutionen för pedagogik och didaktik

"Forskare ska ge skolor särskilt stöd"

Martin Rogberg intervjuas i tidningen Specialpedagogik (Lärarförbundet) om projektet Samverkan för bästa skola. "Skolor missar elever som har behov av särskilt stöd. Nu ska forskare på plats hjälpa till där kunskapsresultaten och likvärdigheten är som sämst", skriver tidningen Specialpedagogik, bland annat.

Bortom PISA Joakim Landahl

Ny bok: Bortom PISA – internationell och jämförande pedagogik

”Dagens skola förbereder eleverna för en mycket större värld än vad den behövde göra för bara några decennier sedan. Detta är ett skäl till att dagens och framtidens lärare behöver bättre kunskaper om internationella frågor”, skriver Joakim Landahl och Christian Lundahl, bland annat, i sin nya bok: Bortom PISA. Två länder som jämförs med Sverige i antalogin är Tyskland och Finland. 

Sök personal

Namn:

Kurser och program

Till utbildningskatalogen
Länk till Rektorprogrammet
Centrum för universitetslärarutbildning
Institutionen på facebook