Institutionen för pedagogik och didaktik

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för pedagogik och didaktik
SWERA

SWERA-konferensen 2015 på Stockholms universitet 7-8 oktober

Vad är aktuellt inom den pedagogiska forskningen, vilka är tendenserna inom forskningsfinansiering, och hur kan man förbättra doktorandernas organisering nationellt – är årets tre fokusteman. En annan spännande fråga dyker upp i programmet: Kan pedagogik vara vad som helst?

Ny fortbildning kring förskolechefers pedagogiska ledarskap

Rektorsprogrammet vid Institutionen för pedagogik och didaktik har, tillsammans med Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, vunnit upphandlingen att få ge en ny fortbildning kring förskolechefers pedagogiska ledarskap. Fortbildningen ska inriktas mot styrnings- och ledarskapsfrågor så att förskolecheferna ges förutsättningar att utveckla sitt pedagogiska ledarskap.

Alumn

Konsten att hålla kontakten i tio år

I maj varje år träffas de som läste studie- och yrkesvägledarprogrammet på distans 2002–2005 för att utbyta erfarenheter och uppdatera sig. Träffarna sker på alumnernas, de tidigare studenternas, initiativ, men med stöd från deras ”gamla” institution.