Institutionen för pedagogik och didaktik

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för pedagogik och didaktik
Gabriella Höstfält vid Institutionen för pedagogik och didaktik

Gabriella Höstfält disputerar om resultatinriktad individualisering

I februari kommer en ny avhandling i didaktik som tar upp den individualisering som kan ta form genom lärares och elevers arbete med utvecklingssamtal, skriftliga omdömen och utvecklingsplaner.

Forskaren Fredrik Hertzberg

Vägledningens pedagogik

Studie- och yrkesvägledningens uppgift är att ge elever förutsättningar för att hantera frågor om val av studier och yrken. Mångfalden av yrken och utbildningar kan göra det svårt att både upptäcka och överblicka sina möjligheter. Därtill kommer att en ständigt pågående samhällsutveckling och snabba förändringar på arbetsmarknaden som bidrar till svårigheter att förutse villkoren i arbetslivet. Denna komplexitet har studerats av våra forskare Fredrik Hertzberg, Petra Roll Bennet och Åsa Sundelin.