Institutionen för pedagogik och didaktik

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för pedagogik och didaktik

Workshops för lärare med flera på Skolforum

Den 27 och 28 oktober kommer vi att medverka på mässan Skolforum, på Älvsjömässan i Stockholm. Där berättar våra studievägledare mer om vårt utbud av kompetensutvecklingskurser för lärare och annan skolpersonal. Några av våra forskare anordnar också olika workshops.

Susanne Andersson, Stockholms universitet

Genus, ledarskap och organisationsförändring

En av våra nya lektorer heter Susanne Andersson. Efter en tvåårig och mycket berikande tid vid Linköpings universitet är hon nu tillbaka till Stockholms universitet, som lektor i Pedagogik med inriktning mot organisation och ledarskap.

Möt några av våra forskare