Institutionen för pedagogik och didaktik

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Institutionen för pedagogik och didaktik
  Maria Terning, Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet

  Ny avhandling: Nyliberala idéer formar gymnasieskolan och elevers livsval

  Att vilja bli konkurrenskraftig och lyckas väl på arbetsmarknaden. Så lyder myten om den ideala gymnasieeleven i de senaste decenniernas politiska texter. Denna föreställning styr hur gymnasieskolan utformas och vilka gymnasieprogram eleverna bör välja, visar en ny avhandling i pedagogik.

  Per Gynther, Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet

  Ny avhandling: "Att se montessoripedagogiken som modell ger läraren vidgat handlingsutrymme"

  Montessorilärares möjligheter till lärande i arbetet beror bl.a. på hur de ser på pedagogiken. Det visar den fjärde svenska avhandlingen om montessoripedagogik. Per Gynther har i sin avhandling studerat lärares praktiska tillämpning av montessoripedagogiken. Genom att undersöka lärarnas handlingsutrymme har han kunnat visa att möjligheterna till lärande och utveckling var beroende av om lärarna uppfattade pedagogiken som en metod eller som en modell för undervisningen.

  Doktorander 2016

  Vilka är våra nya doktorander?

  Är du nyfiken på vilka de nya doktoranderna är? Vem forskar om vad? Lärande genom digitala spel, hur barn kommunicerar via pekplattor, identitetsformande bland intoleranta grupper i sociala medier. Det är några ämnen de ska fördjupa sig i. 

  Foto: Eva Dalin

  Funktionellt delat ledarskap – en modell för hållbart chefskap i skola och förskola?

  Marianne Döös och Lena Wilhelmson har tillsammans med Erik Berntson på Psykologiska institutionen fått 2,5 miljoner i forskningsanslag från AFA för en studie om Funktionellt delat ledarskap. Rektorers och förskolechefers höga arbetsbelastning påverkar arbetsmiljön för både dem själva, medarbetare och elever. Delat ledarskap mellan chefer kan förbättra såväl beslutskraft som organisatorisk uthållighet och skapa en hållbar arbetssituation.

  Pia Lindström

  Svajig bedömning av yrkeskunskaper

  Intervju med Pia Lindström i tidningen Gymnasiet om hennes studie av bedömning av yrkeskunskaper under APL, arbetsplatslärande, inom Vård- och omsorgsprogrammet.

  Foto: Eva Dalin

  Vad innebär läsa-skriva-räkna-garantin?

  "Skälet till att det är viktigt att införa en åtgärdsgaranti är att andelen elever med svaga resultat i läsning, skrivning och matematik har ökat, men också att det oavsett hur stor denna andel är har alla barn rätt att få en god start på sin utbildning". Ulf Fredriksson berättar om bakgrunden till utredningen, rekommendationerna och vad som händer nu.

  Ulf Fredriksson

  Ulf Fredriksson har utrett en läsa-skriva-räkna-garanti

  Den 27 september överlämnade Ulf Fredriksson sin utredning om en läsa-skriva-räkna-garanti till utbildningsminister Gustav Fridolin. Utredningen har fått stor uppmärksamhet i media. Utredningens förslag är att "alla skolelever i förskoleklass ska genomgå en obligatorisk kartläggning. Dessutom ska elever i årskurs 1 och 3 ta del av en åtgärdsgaranti".

  Anki Bengtsson, Institutionen för pedagogik och didaktik

  Ny avhandling: Ökad politisering av karriärvägledning och individers karriärhantering

  Anki Bengtsson har skrivit en avhandling om styrningsprocesser i europeisk policy för karriärvägledningsområdet. Här berättar hon om en karriärvägledning i förändring, hur policy och individens karriärhantering interagerar och hur man kan problematisera karriärhantering inom både utbildning av studie- och yrkesvägledare och i karriärvägledning.

  Sök personal

  Namn:

  Kurser och program

  Till utbildningskatalogen
  Länk till Rektorprogrammet
  Länk till Studie- och yrkesvägledarprogrammet
  Bildlänk Yrkeslärarprogrammet
  Centrum för universitetslärarutbildning
  Nya publikationer