Institutionen för pedagogik och didaktik

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för pedagogik och didaktik
Familjeillustration mostphotos

Avhandling om samspelet mellan barn, förälder och terapeut i barnpsykoterapi

Fredrik Odhammar har disputerat på en avhandling om mötet mellan barn och psykoterapeut i psykodynamisk barnpsykoterapi. "Ett fynd var att barnens funktionsnivå ökade efter psykodynamisk barnpsykoterapi med parallell föräldrakontakt, såsom bättre frustrationstolerans och impulskontroll, större självförtroende och bättre självkänsla samt förmåga att hantera påfrestande situationer". Här berättar han om sin avhandling.

Läkare med journaler

Ny avhandling om skriftbruk som yrkeskunnande i gymnasial lärlingsutbildning

Enni Paul har disputerat på en avhandling om vård- och omsorgselevers möte med det arbetsplatsförlagda lärandets skriftpraktiker. "Det finns elever i studien som inte får tillgång till att lära sig använda de textuella redskap de behöver i arbetet i samband med sin APL, eftersom de inte erbjuds möjligheter att delta i samspel med andra i sådana lärandesituationer som behövs för att utveckla sitt kunnande att delta i yrkesrelevant skriftbruk", berättar Enni Paul. I studien intresserar sig Enni för vilka uppgifter eleverna får göra där texter används.

Sputnikfrimärke

Hur Sputnik skapade en utbildningschock den 4 oktober 1957

Joakim Landahl, utbildningshistoriker, berättar på sin blogg idag, vilken debatt om skolan som drogs igång i USA, och även i Sverige, när Ryssland lyckades sända upp satelliten Sputnik, den 4 oktober 1957. Det är idag exakt 60 år sedan. Var det ryska skolsystemet överlägset det amerikanska?

Illustration Ali Reza Majlesi

Ny seminarieserie: Tal, Interaktion och Multimodalitet (TIM)

I höst startar en ny seminarieserie med datasessioner för forskare med intresse för området: Tal, Interaktion och Multimodalitet (TIM). Det är ett samarbete mellan Institutionen för pedagogik och didaktik, Institutionen för svenska och flerspråkighet och engelska institutionen.

Katarina Lagerkrantz All

Intervju: Vuxna elevers erfarenheter av utbildningen i vård- och omsorg på komvux

Vilka erfarenheter har vuxenelever av den gymnasiala vård- och omsorgsutbildningen inom komvux? Och vilken betydelse har utbildningen haft för dem? Det berättar Katarina Lagercrantz All om i Encells senaste nyhetsbrev. Encell är ett nationellt kompetenscentrum för livslångt lärande, inrättat på initiativ av regeringen.

Niclas Rönnström

Pedagogiskt ledarskap - ett fenomen i förändring som syftar till förändring

Niclas Rönnström, utbildningschef på rektorsprogrammet, berättar om hur synen på pedagogiskt ledarskap har förändrats genom tiderna: från att betraktas som flum till att ses som nyckeln i förändringsarbete. Filmade föreläsningar från rektorsprogrammets forskningskonferens i maj 2017. Utbildningsradion (UR). Se filmerna här. 

Eva Insulander

Ny bok: "betonar de kreativa och mångfasetterade aspekterna av lärande, undervisning och bedömning"

Eva Insulander är medredaktör på en ny bok: Didaktik i omvandlingens tid - text, representation, design. Boken tar avstamp i en tid då kommunikation blir alltmer utvecklad genom ny teknologi. Hur lärare använder teknologin får då avgörande betydelse för undervisningen.

Rebecca Adami

Rebecca Adami uppmärksammas för forskning om mänskliga rättigheter och pedagogisk filosofi

Rebecca Adami, lektor, uppmärksammas av Columbia University i ett alumnporträtt, för sina senaste internationella artiklar som hon skrev när hon var gästforskare där, vid Institute for the Study of Human Rights. Läs här om Rebecca Adamis forskning om mänskliga rättigheter och pedagogisk filosofi. 

Sovande barn, Mostphotos

Höstens forskningsseminarier i Utbildningshistoria

Det vilande förskolebarnet, nationalitet och etnicitet i läroböcker, och retorik i visuell pedagogik, är teman som tas upp på höstens seminarier inom Utbildningshistoriska seminariet. Seminariet är ett fakultetsöverskridande samarbete med Historiska institutionen och Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.

Sök personal

Namn:

Kurser och program

Till utbildningskatalogen
CeUL

Universitetet i sociala medierIPD på Facebook Universitetet på Instagram Universitetet på Linkedin Universitetet på Twitter Universitetet på YouTube