Institutionen för pedagogik och didaktik

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för pedagogik och didaktik
Liza Haglund Stockholms universitet

Avhandling söker nya sätt att tolka lärprocesser

Liza Haglund diskuterar i sin avhandling teorier om lärande och lyfter fram en första skiss till ett nytt sätt att tolka komplexa lärprocesser. Den benämns epistemisk holism.

Skolbarn som leker: Mostphotos

Så når forskningen skolans ledare

Sedan förra våren har Rektorsprogrammet vid Stockholms universitet ordnat konferenser på olika teman där forskare och yrkesverksamma möts och utbyter erfarenheter kring frågor som båda grupper är intresserade av.

Mimmi Waermö disputerar

Ny avhandling om barns lek

Mimmi Waermö disputerar på en avhandling om barn i skolår 4 och 5 och deras lek under skoldagens raster med fokus på deras förhandling, deltagande och agens/agentskap. Resultaten visar att barnens förhandling i lekverksamhet här specifikt rör förhandling av medverkan, förhandling av krav och förväntningar samt förhandling av roller och regler.

Vägledning mot flyktingar

CMINAR-projekt ska utveckla utbildning av vägledare som arbetar med flyktingar

4-5 maj möts lärare och forskare från fem europeiska universitet vid Institutionen för pedagogik och didaktik för att utveckla utbildningen för vägledare som arbetar med studie- och yrkesvägledning mot flyktingar.

Lena Wilhelmsson, Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet

Hur många får en rektor vara?

Lena Wilhelmson, docent i pedagogik, intervjuas på Encells webbplats, Jönköpings universitet, om sin forskning kring delat ledarskap i skolan. "Forskarna har fått signaler om flera fördelar med delat ledarskap. En fördel är att funktionellt delat ledarskap kan ge effektivare beslutsfattande", framgår av reportaget.

Apl

Apl-utvecklarutbildning för yrkeslärare hösten 2017

Hösten 2017 startar en ny omgång av Apl-utvecklarutbildning, som syftar till att stödja skolors utveckling av det arbetsplatsförlagda lärandet. Målgruppen är yrkeslärare och apl-ansvariga med erfarenhet av undervisning på yrkesutbildning inom olika skolformer.

Sök personal

Namn:

Kurser och program

Till utbildningskatalogen
Länk till Rektorprogrammet
Centrum för universitetslärarutbildning
Institutionen på facebook