Institutionen för pedagogik och didaktik

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för pedagogik och didaktik
CKVO rörlig resurs 2015

Utlysning av medel från CKVO:s rörliga resurs 2015

Centrum för kompetensutveckling inom vård och omsorg (CKVO) utlyser projektmedel inom områdena: Forskning om äldre och personer med funktionshinder, respektive Socialpedagogik.

Shu-Nu Chang Rundgren är docent i didaktik

Shu-Nu Chang Rundgren ny docent i didaktik

Institutionen för pedagogik och didaktik gratulerar Shu-Nu Chang Rundgren som har utsetts till docent i didaktik.

Paula Mählck, forskare vid Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet

Ny forskning om mångfald i akademin

Paula Mählck, forskare vid Institutionen för pedagogik och didaktik, intervjuas om sin forskning kring hur rasism och diskriminering skapas och legitimeras inom akademin, på kifinfo.no (Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning, i Norge).

Studenter vid Stockholms universitet läs pedagogik foto: Eva Dalin

Är du nyfiken på våra utbildningar?

Vill du arbeta som pedagog, vägledare/coach, kommunikatör, personalvetare eller som skolledare? Hos oss kan du lära dig hur man förmedlar och kommunicerar ett budskap, hur människan tar till sig kunskap, ledarskap och organisationsutveckling.