Institutionen för pedagogik och didaktik

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för pedagogik och didaktik

Öppen prova-på-föreläsning: Vem väljer vad du vill bli?

Under Öppet hus på Stockholms universitet den 11 mars erbjuds olika prova-på-föreläsningar inom olika ämnen. Institutionen för pedagogik och didaktik bidrar med en föreläsning som handlar om hur det svenska skolväsendets studie- och yrkesvägledning hanterar uppgiften att tillfredsställa kraven på erkännande och likvärdighet vid studie- och yrkesval. Föreläsare är forskaren/läraren Fredrik Hertzberg.

Docent Petros Gougoulakis

Internationalisering i högre utbildning – en akademisk gesällvandring!

Nagoya University är ett av de lärosäten som Stockholms universitet har lärarutbyte med. Under hösten var Petros Gougoulakis inbjuden som gästprofessor dit för att undervisa och skapa band mellan de båda universiteten.