Institutionen för pedagogik och didaktik

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för pedagogik och didaktik
Universiteslektor Klara Bolander Laksov

Akademiskt lärarskap – ett sätt att utveckla universitetet

Akademiskt lärarskap är ett begrepp som har vunnit mark inom högskoleutbildning internationellt och nationellt och syftar till att föra samman universitetets två huvuduppgifter, forskning och undervisning, så att de berikar varandra. Klara Bolander Laksov, universitetslektor i högskolepedagogik och föreståndare för Centrum för universitetslärarutbildning, CeUL (som är förlagd till Institutionen för pedagogik och didaktik) vill verka för en helhetssyn på akademikerbegreppet.

Dags att söka till Rektorsprogrammet

Hösten 2015 startar den nya Rektorsprogrammet. Rektorsprogrammet vid Stockholms universitet genomförs i samarbete mellan fyra olika institutioner, som ger en unik bredd och djup i innehåll och upplägg.