Institutionen för pedagogik och didaktik

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för pedagogik och didaktik
Alumn

Konsten att hålla kontakten i tio år

I maj varje år träffas de som läste studie- och yrkesvägledarprogrammet på distans 2002–2005 för att utbyta erfarenheter och uppdatera sig. Träffarna sker på alumnernas, de tidigare studenternas, initiativ, men med stöd från deras ”gamla” institution.
 

SWERA

SWERA-konferensen 2015 på Stockholms universitet

SWERA (Swedish Educational Research Association) och Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet, inbjuder till årets konferens den 7-8 oktober

Sen anmälan till kurser och program hösten 2015

Ansökningsperioden till kurser och program inför höstterminen 2015 avslutades den 15 april. Den 15 juli öppnar sen anmälan till kurser och program. Det gäller utbildningar där det fortfarande finns platser kvar efter det första urvalet. Du anmäler dig som vanligt på antagning.se.