Institutionen för pedagogik och didaktik

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Institutionen för pedagogik och didaktik
  Redskap Pia Lindström

  Ny Lic-avhandling: Hur bedömer man bäst yrkeskunskaper?

  Pia Lindström har skrivit en lic-avhandling om bedömning av yrkeskunnande vid APL inom Vård- och omsorgsprogrammet. Här berättar hon om sina resultat i studien, vilka svårigheterna är och vad som kan göras bättre och hur. Läs en intervju med Pia Lindström.

  Innovation och genus

  Ny bok: Varför är genus och organisation viktigt?

  Viktiga innovationer kan gå förlorade om inte genus och organisation finns med när samhället planerar för innovationssatsningar, skriver Susanne Andersson, i ett kapitel publicerat i boken Sveriges entreprenöriella ecosystem – företag, akademi, politik, tillsammans med Elisabeth Sundin, och Karin Berglund. De saknar perspektiven genus och organisation i samhällets planering för entreprenörskap och innovation.

  Fidji, Unicef

  Världskongress: Barns rättigheter med fokus på barn med särskilda behov/funktionsnedsättningar

  Den 8-10 juni genomfördes en världskongress i Aula Magna med 600 besökare från 55 länder. Arrangör var Institutionen för pedagogik och didaktik tillsammans med International Society for Early Intervention (ISEI). Temat var ”Childrens Rights and Early Internationen” och kongressen samlade såväl forskare som praktiker inom området: pedagoger, specialpedagoger, psykologer, barnläkare, logopeder, sjukgymnaster, osv.

  Kambodjas utbildningsminister

  Kambodjas utbildningsminister på besök: Satsar på utbildning och att fler barn genomgår grundskolan

  Den 26 maj var en delegation från Kambodja, Sida och Skolinspektionen på besök vid institutionen. De var särskilt intresserade av lärarutbildningen, aktuella reformer och en internationell jämförelse mellan utbildningsmodeller. Utbildning är ett av den kambodjanska regeringens prioriterade områden och ett av de viktigaste målen är att fler barn genomgår grundskolan.

  Kandahar, Unicef

  Julia Gillard: Utbildning ur ett internationellt perspektiv

  Julia Gillard, tidigare premiärminister och utbildningsminister i Australien, besökte institutionen och höll en föreläsning om utbildning ur ett internationellt perspektiv. Särskilt i konfliktområden eller länder drabbade av naturkatastrofer är det en extra viktigt fråga. Där får ibland bara vartannat barn en grundläggande utbildning.

  Anna Kaldal och Anna Norlén

  2018 blir Barnkonventionen svensk lag: Vad innebär det för skola/förskola?

  Den 2 maj hade Rektorsprogrammet en mycket intressant konferens om Barns rättigheter och skolans ansvar. 2018 blir Barnkonventionen svensk lag. Vad innebär det för skola/förskola? Läs sammanfattande referat från presentationerna här. Barn- och elevombudet Caroline Dyrefors Grufman var en av deltagarna. Även powerpoints om temat.

  VET conference 2016

  Intervju: Yrkesdidaktik och det livslånga lärandet

  Inom forskningsområdet YL - Yrkeskunnande och lärande - har man samlats för femte året i en årligt återkommande konferens. Karen Evans, England och Margaret Malloch, Australien, berättar om sina intryck från konferensen och om sin aktuella forskning. Hur ser människors lärande ut genom livet? Vilka val gör de? Vilka möjligheter finns? Och hur klarar olika yrkesgrupper sina arbetsuppgifter i praktiken när de ska praktisera yrket?