Institutionen för pedagogik och didaktik

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Institutionen för pedagogik och didaktik
  Popkewitz

  The Promise of International Assessments and the Lorelei’s Whispers: Notes from Curriculum & Science

  The Department of Mathematics and Science Education and the Department of Education at Stockholm University would like to invite students and researchers to a guest lecture by Professor Thomas S. Popkewitz, University of Wisconsin-Madison.

  Max Scheja

  Maxad högskola – hur maximerar vi lärandet? Länk till Almedalsseminarium

  Max Scheja, professor i högskolepedagogik, deltog i ett seminarium i Almedalen den 6 juli arrangerat av SULF (Sveriges universitetslärare och forskare) och SFS (Sveriges förenade studentkårer). Här finns en länk till webbsändningen av seminariet. Seminariet tar upp frågan om den obalans som finns idag mellan å ena sidan forskning och å andra sidan utbildning (undervisning). Hur kan vi utveckla förutsättningar för ett akademiskt lärarskap som gör det möjligt att kombinera forskning inom det egna ämnet med det systematiska utforskandet av ämnets pedagogiska potential?

  Barns rättigheter - Skolans ansvar

  Filmade föreläsningar från Rektorsprogrammets forskningskonferens om Barns rättigheter

  Se de filmade föreläsningarna från Rektorsprogrammets forskningskonferens i maj 2016, med fokus på forskning om barn i utsatta situationer och skolans ansvar. Utgångspunkt är Barnkonventionens krav på barns rätt till likvärdig behandling och rätt att inte bli diskriminerade. Några av konferensens teman var: Hur ska skolan informera barn om våld och sexuella övergrepp? Hur bemöter vi barn med kognitiva svårigheter och hur ser vi till deras rättigheter? Barns utsatthet i vårdnadstvister samt mäns våld mot kvinnor och barn, och Barns rättigheter och skolans skyldigheter enligt skollagen.

  Redskap Pia Lindström

  Ny Lic-uppsats: Hur bedömer man bäst yrkeskunskaper?

  Pia Lindström har skrivit en lic-uppsats om bedömning av yrkeskunnande vid APL inom Vård- och omsorgsprogrammet. Här berättar hon om sina resultat i studien, vilka svårigheterna är och vad som kan göras bättre och hur. Läs en intervju med Pia Lindström.

  Innovation och genus

  Ny bok: Varför är genus och organisation viktigt?

  Viktiga innovationer kan gå förlorade om inte genus och organisation finns med när samhället planerar för innovationssatsningar, skriver Susanne Andersson, i ett kapitel publicerat i boken Sveriges entreprenöriella ecosystem – företag, akademi, politik, tillsammans med Elisabeth Sundin, och Karin Berglund. De saknar perspektiven genus och organisation i samhällets planering för entreprenörskap och innovation.

  Fidji, Unicef

  Världskongress: Barns rättigheter med fokus på barn med särskilda behov/funktionsnedsättningar

  Den 8-10 juni genomfördes en världskongress i Aula Magna med 600 besökare från 55 länder. Arrangör var Institutionen för pedagogik och didaktik tillsammans med International Society for Early Intervention (ISEI). Temat var ”Childrens Rights and Early Internationen” och kongressen samlade såväl forskare som praktiker inom området: pedagoger, specialpedagoger, psykologer, barnläkare, logopeder, sjukgymnaster, osv.