Institutionen för pedagogik och didaktik

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för pedagogik och didaktik
Shu-Nu Chang Rundgren, lektor vid Institutionen för pedagogik och didaktik

Undervisning och lärande kring samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll

Sedan hösten 2014 arbetar Shu-Nu Chang Rundgren som universitetslektor i didaktik vid Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet. Hon kommer närmast från en professur i naturvetenskapernas didaktik vid Karlstads universitet.

Anna Åkerfeldt, Institutionen för pedagogik och didaktik

Anna Åkerfeldt disputerar om digitala resurser i skolan

Den 26 september disputerar Anna Åkerfeldt i didaktik med avhandlingen "Didaktisk design med digitala resurser. En studie av kunskapsrepresentationer i en digitaliserad skola".

Möt våra forskare på Forskardagarna

Varje år i oktober anordnas Forskardagarna vid universitetet. Syfte med dessa är att visa upp aktuell forskning genom att låta nydisputerade forskare presentera sina doktorsavhandlingar på ett populärvetenskapligt sätt. Institutionen för pedagogik och didaktik medverkar med tre nydisputerade forskare.

Möt några av våra forskare