Institutionen för pedagogik och didaktik

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Institutionen för pedagogik och didaktik
  Carina Carlheds konferens oktober 2017

  Call for papers: Transitions, career learning and career management skills

  Call for papers till konferensen: Transitions, career learning and career management skills. Multi-disciplinary and critical perspectives. Konferensen arrangeras av det nationella nätverket KAV (Karriärutveckling och karriärvägledning). 

  Bagare

  Doktoranden Ruhi Tyson: En skola för bildning kräver synliggörande av lärares didaktiska arbete

  Ruhi Tyson, doktorand vid Institutionen för pedagogik och didaktik, disputerar i vår på en avhandling om bildning och yrkeslärares berättelser. Här berättar han om sina tankar kring vikten av att synliggöra lärares didaktiska arbete: "För att komplettera och utmana den bild storskaliga test som PISA ger behövs fallberättelser genom vilka bildningsdidaktiken synliggörs".

  SVD läsprojekt

  "Så förvandlas motvilliga skolkillar till bokläsare"

  Ulf Fredriksson, docent, och utredare av regeringens läsa- skriva- räknagaranti, säger i en intervju i Svenska Dagbladet att studier visar att pojkars läsning av inte minst skönlitteratur minskat rejält under 2000-talet, och att man kan misstänka att pojkar på yrkesgymnasium är ännu mer berörda av det. Han pekar på att de som knappt läser skönlitteratur troligen har vissa svårigheter att ta till sig innehållet i vanliga textböcker, och därför kan det gå ut även över andra ämnen.

  Dok

  Vi söker nya doktorander

  Är du en nyfiken person som drivs av en lust att gå på djupet i ditt lärande? Har du en forskningsfråga som du brinner för? Då kanske det är dax att söka forskarutbildningen?

  Katarina Lagercrantz All

  Ny avhandling: Delaktighet- och lärprocesser i en yrkesutbildning

  Katarina Lagercrantz All skriver i sin avhandling om vuxna elevers erfarenheter av vård- och omsorgsutbildningen inom Komvux. Vilka är utmaningarna och vad påverkar deras lärande? - Resultatet visar att utbildningen inte bara är en utbildning, utan i hög grad är ett delaktighetsprojekt. För eleverna handlar utbildningen om att bli delaktiga i arbetslivet, i samhället och i en vuxengemenskap.

  Snödroppe

  Elias Schwieler och Niclas Rönnström är nya docenter i pedagogik

  Vi har fått två nya docenter i pedagogik: Elias Schwieler och Niclas Rönnström. Här berättar de om den senaste forskningen och vad som är på gång just nu.

  Stokstad Stockholms universitet

  Att bli ”svensk lärare” - en studie av Snabbspåret för nyanlända med lärarutbildning

  Larissa Mickwitz och Anki Bengtsson har beviljats 1,2 miljoner från IFAU (Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering) för forskningsprojektet: Att bli ”svensk lärare" – en studie av Snabbspåret för nyanlända med lärarutbildning. - Vi tycker det ska bli intressant att studera mötet mellan det de har med sig i sin profession som lärare från sitt ursprungsland och den svenska lärarprofessionen. Vad händer i deras professionsutveckling under resan att bli svensk lärare?

  Åsa Sundelin, Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet

  Åsa Sundelin: Årets vägledare 2016!

  Åsa Sundelin har tilldelats priset årets vägledare av Sveriges Vägledarförening. Vägledarpriset syftar till att lyfta fram personer som har visat särskilt engagemang för vägledning inom skola, arbetsliv, främjat nationellt eller internationellt samarbete, samverkan mellan skola och arbetsliv, utvecklat vägledningen genom nya arbetsformer/metoder samt har gett goda exempel på vägledning. Grattis!

  Martin Rogberg, Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet

  Stockholms universitet nav i samverkan för en likvärdig skola

  Nu är det klart att Stockholms universitet får uppdraget att samordna det vetenskapliga stödet till landets skolhuvudmän i arbetet med att skapa en likvärdig skola för alla elever. Samordningsansvaret ligger hos oss. – Vår roll blir att bidra till Skolverkets analysprocess, att bygga praktiknära kunskap samt att matcha insatser med rätt forskarkompetens, säger Martin Rogberg, nytillträdd projektkoordinator.

  Sök personal

  Namn:

  Kurser och program

  Till utbildningskatalogen
  Länk till Rektorprogrammet
  Länk till Studie- och yrkesvägledarprogrammet
  Bildlänk Yrkeslärarprogrammet
  Centrum för universitetslärarutbildning
  I media
  Institutionen på facebook