Institutionen för pedagogik och didaktik

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Institutionen för pedagogik och didaktik
  Agnieszka Bron och Camilla Thunborg, Institutionen för pedagogik och didaktik

  Hur kan man förbättra studenters anställningsbarhet

  Med finansiering från EU genomförs en studie i sex länder – EMPLOY – om hur man kan förbättra anställningsbarheten för icke-traditionella studenter. Studien ska utmynna i två handböcker: en för studenter och en som stöd för arbetsgivare och universitetspersonal.

  Två doktorandtjänster i pedagogik utlyses

  Institutionen för pedagogik och didaktik utlyser två doktorandtjänster i pedagogik. Sista ansökningsdag är den 1 mars.

  Lazaro Moreno Herrera, Institutionen för pedagogik och didaktik

  Ny jämförande studie om yrkesdidaktik

  En jämförande studie om yrkeslärarutbildning i Danmark, Tyskland, Norge, Spanien och Sverige har publicerats av professor Lázaro Moreno Herrera och professor Michael Gessler, University of Bremen. De presenterar några komponenter som bör finnas i utbildningen.

  Åsa Sundelin, disputation, Institutionen för pedagogik och didaktik

  God studie- och yrkesvägledning avgörande för nyanlända elever

  Studie- och yrkesvägledande samtal har en central roll i att stödja nyanländas etablering och övergångar mellan utbildning och arbete. Människor som kommer till Sverige i senare skolålder kan få större svårigheter att ta sig igenom utbildningsväsendet och vidare till arbetslivet: det tar ofta längre tid i gymnasiet, de har högre grad av studieavbrott och kan ha svårare att etablera sig i arbetslivet.

  Helena Rehn och Eva Elisasson, ny studie om vårdlärare

  Vad är yrkeskunnande?

  Helena Rehn och Eva Eliasson har undersökt vårdlärares syn på yrkeskunnande och hur det lärs ut till studenterna. Genus, klass och etnicitet påverkar lärarnas föreställningar om yrkeskunnande.

  Nya doktorander IPD 2015

  Våra nya doktorander

  Pop- och rockband, ideella organisationer, maskulinitet, identitetsskapande och grupprocesser är teman hos höstens nya doktorander. Här presenterar de sig själva och vad de forskar om.

  Studenter vid Stockholms universitet läs pedagogik foto: Eva Dalin

  Är du nyfiken på våra utbildningar?

  Vill du arbeta som pedagog, vägledare/coach, kommunikatör, personalvetare eller som skolledare? Hos oss kan du lära dig hur man förmedlar och kommunicerar ett budskap, hur människan tar till sig kunskap, ledarskap och organisationsutveckling.