Institutionen för pedagogik och didaktik

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Institutionen för pedagogik och didaktik
  Foto: Eva Dalin

  Funktionellt delat ledarskap – en modell för hållbart chefskap i skola och förskola?

  Marianne Döös och Lena Wilhelmson har tillsammans med Erik Berntson på Psykologiska institutionen fått 2,5 miljoner i forskningsanslag från AFA för en studie om Funktionellt delat ledarskap. Rektorers och förskolechefers höga arbetsbelastning påverkar arbetsmiljön för både dem själva, medarbetare och elever. Delat ledarskap mellan chefer kan förbättra såväl beslutskraft som organisatorisk uthållighet och skapa en hållbar arbetssituation.

  Foto: Eva Dalin

  Vad innebär läsa-skriva-räkna-garantin?

  "Skälet till att det är viktigt att införa en åtgärdsgaranti är att andelen elever med svaga resultat i läsning, skrivning och matematik har ökat, men också att det oavsett hur stor denna andel är har alla barn rätt att få en god start på sin utbildning". Ulf Fredriksson berättar om bakgrunden till utredningen, rekommendationerna och vad som händer nu.

  Ulf Fredriksson

  Ulf Fredriksson har utrett en läsa-skriva-räkna-garanti

  Den 27 september överlämnade Ulf Fredriksson sin utredning om en läsa-skriva-räkna-garanti till utbildningsminister Gustav Fridolin. Utredningen har fått stor uppmärksamhet i media. Utredningens förslag är att "alla skolelever i förskoleklass ska genomgå en obligatorisk kartläggning. Dessutom ska elever i årskurs 1 och 3 ta del av en åtgärdsgaranti".

  Anki Bengtsson, Institutionen för pedagogik och didaktik

  Ny avhandling: Ökad politisering av karriärvägledning och individers karriärhantering

  Anki Bengtsson har skrivit en avhandling om styrningsprocesser i europeisk policy för karriärvägledningsområdet. Här berättar hon om en karriärvägledning i förändring, hur policy och individens karriärhantering interagerar och hur man kan problematisera karriärhantering inom både utbildning av studie- och yrkesvägledare och i karriärvägledning.

  Sydkoreas flagga

  Lärare och beslutsfattare från Sydkorea besöker institutionen

  Fredagen den 23 september genomförs ett studiebesök från Sydkoreas utbildningsdepartement och en grupp lärare som ska se hur vi arbetar med yrkeslärarutbildningen.

  Bokmässan logga

  Joakim Landahl deltar i Bokmässan i ett samtal med Gustav Fridolin

  Ett samtal mellan författaren Joakim Landahl, docent i pedagogik och lektor i pedagogik med inriktning mot utbildningshistoria och Gustav Fridolin, utbildningsminister. Samtalet leds av Helena Reistad chefredaktör, Pedagogiska magasinet.

  Rektorsprogrammet

  Anmälan till Rektorsprogrammet våren 2017

  Välkommen att söka till Rektorsprogrammet vid Stockholms universitet. Vi erbjuder en kvalificerad och befattningsstärkande utbildning som vilar på vetenskaplig grund där professionens krav och kännetecken tas på största allvar.

  Jon Ohlsson

  ”Utveckling kan inte skapas uppifrån och ned”

  Jon Ohlsson forskar om hur man organiserar arbetsplatser så att vi både blir mer effektiva och känner att arbetet är meningsfullt. En nyckel till det är att man tar tillvara människors kompetens. Det betyder att de måste få vara med och utveckla verksamheten genom egna initiativ. Så är trenden inte idag i arbetslivet och Jon tror att det finns en koppling till att många människor mår dåligt på sina arbeten.

  Max Scheja

  Maxad högskola – hur maximerar vi lärandet? Länk till Almedalsseminarium

  Max Scheja, professor i högskolepedagogik, deltog i ett seminarium i Almedalen den 6 juli arrangerat av SULF (Sveriges universitetslärare och forskare) och SFS (Sveriges förenade studentkårer). Här finns en länk till webbsändningen av seminariet. Seminariet tar upp frågan om den obalans som finns idag mellan å ena sidan forskning och å andra sidan utbildning (undervisning). Hur kan vi utveckla förutsättningar för ett akademiskt lärarskap som gör det möjligt att kombinera forskning inom det egna ämnet med det systematiska utforskandet av ämnets pedagogiska potential?

  Sök personal

  Namn:

  Kurser och program

  Till utbildningskatalogen
  Länk till Rektorprogrammet
  Länk till Studie- och yrkesvägledarprogrammet
  Bildlänk Yrkeslärarprogrammet
  Centrum för universitetslärarutbildning
  Nya publikationer