Institutionen för pedagogik och didaktik

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Institutionen för pedagogik och didaktik
  Julia Gillard

  Julia Gillard: Global Partnership for Education

  Julia Gillard, tidigare premiärminister och utbildningsminister i Australien, besökte institutionen och höll en föreläsning om utbildning ur ett internationellt perspektiv. Särskilt i konfliktområden eller länder drabbade av naturkatastrofer är det en extra viktigt fråga. Där får ibland bara vartannat barn en grundläggande utbildning.

  VET conference 2016

  Yrkesdidaktik och det livslånga lärandet

  Inom forskningsområdet YL - Yrkeskunnande och lärande - har man samlats för femte året i en årligt återkommande konferens. Karen Evans, England och Margaret Malloch, Australien, berättar om sina intryck från konferensen och om sin aktuella forskning. Hur ser människors lärande ut genom livet? Vilka val gör de? Vilka möjligheter finns? Och hur klarar olika yrkesgrupper sina arbetsuppgifter i praktiken när de ska praktisera yrket?

  Anna Kaldal och Anna Norlén

  Rektorsprogrammets forskningskonferens 2016 - Barns rättigheter - Skolans ansvar

  Den 2 maj hade Rektorsprogrammet en mycket intressant konferens om Barns rättigheter och skolans ansvar. 2018 blir Barnkonventionen svensk lag. Vad innebär det för skola/förskola?

  Pär Larsson, Institutionen för pedagogik och didaktik

  Utvecklingssatsningar på arbetsplatser lyckas bäst med kollektivt lärande

  - Öppna dörrarna och släpp in dina kollegor, uppmanar oss Pär Larsson, i en ny bok om Kollektivt lärande i arbetslivet. Han forskar om organisationsutveckling med särskilt fokus på skolor. Med kollektivt lärande har vi bäst förutsättning att lyckas med förändringsarbete.

  Politik och pedagogik, Joakim Landahl

  En av de största profilerna i den svenska skolans historia

  Ny biografi om Fridtjuv Berg skriven av utbildningshistorikern Joakim Landahl. En turbulent epok skildras då några av de viktiga frågorna var: vad är god pedagogik, hur ska utbildningssystemet vara uppbyggt, hur ska vi som lärarkår organisera oss?

  Noam RInger

  Ny doktorand: Noam Ringer

  Noam Ringer är ny doktorand i pedagogik och kommer att arbeta inom forskningsområdet Pedagogik och hälsa. Hon är legitimerad psykolog och hennes avhandling handlar om ADHD och vad diagnosen betyder för barn och deras familjer. Noam kommer att följa familjerna under en period av tre år.

  Fredrik Hertzberg och Åsa Sundelin

  Uppdragsutbildning: Migranters inkludering i utbildningen och övergångar till arbetslivet

  Skolledare, lärare och studie- och yrkesvägledare från grund-, gymnasium och vuxenutbildning som arbetar med nyanlända var på kurs hos oss den 15-16 mars. Det är en av de uppdragsutbildningar som genomförs på Institutionen för pedagogik och didaktik.

  Kollektivt lärande i arbetslivet

  Ny bok om kollektivt lärande, förändringsprocesser och ledarskap

  Boken är baserad på aktuell forskning inom forskningsområdet organisationspedagogik vid institutionen, och den vill belysa kollektiva lärprocesser och därigenom stimulera till praktiskt utvecklingsarbete för att främja kollektivt lärande. Bland annat diskuteras utvecklingen av kollektiv kompetens och kollektiva identiteter, men även olika slags förändringsprocesser, liksom hur ledarskapet påverkar det kollektiva lärandet.