Institutionen för pedagogik och didaktik

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Institutionen för pedagogik och didaktik
  Niclas Rönnström

  Pedagogiskt ledarskap - ett fenomen i förändring som syftar till förändring

  Niclas Rönnström, utbildningschef på rektorsprogrammet, berättar om hur synen på pedagogiskt ledarskap har förändrats genom tiderna: från att betraktas som flum till att ses som nyckeln i förändringsarbete. Filmade föreläsningar från rektorsprogrammets forskningskonferens i maj 2017. Utbildningsradion (UR). Se filmerna här. 

  Eva Insulander

  Ny bok: "betonar de kreativa och mångfasetterade aspekterna av lärande, undervisning och bedömning"

  Eva Insulander är medredaktör på en ny bok: Didaktik i omvandlingens tid - text, representation, design. Boken tar avstamp i en tid då kommunikation blir alltmer utvecklad genom ny teknologi. Hur lärare använder teknologin får då avgörande betydelse för undervisningen.

  Motphotos

  Slutkonferens: Forskning om icke-traditionella studenters anställningsbarhet

  Forskning- och utvecklingsprojekt finansierat med EU-medel för att förbättra anställningsbarheten av icke-traditionella studenter efter högre utbildning, har sin slutkonferens den 20 september. De grupper som ingår är exempelvis studenter från icke-akademiska familjer, icke-etniskt svenska studenter, och studenter med funktionsnedsättningar. I den svenska delen av projektet har studenter på Personal, arbete och organisation-programmet (PAO) intervjuats och följts upp ett år efter de tagit examen.

  Rebecca Adami

  Rebecca Adami uppmärksammas för forskning om mänskliga rättigheter och pedagogisk filosofi

  Rebecca Adami, lektor, uppmärksammas av Columbia University i ett alumnporträtt, för sina senaste internationella artiklar som hon skrev när hon var gästforskare där, vid Institute for the Study of Human Rights. Läs här om Rebecca Adamis forskning om mänskliga rättigheter och pedagogisk filosofi. 

  Sovande barn, Mostphotos

  Höstens forskningsseminarier i Utbildningshistoriska seminariet

  Det vilande förskolebarnet, nationalitet och etnicitet i läroböcker, och retorik i visuell pedagogik, är teman som tas upp på höstens seminarier inom Utbildningshistoriska seminariet. Seminariet är ett fakultetsöverskridande samarbete med Historiska institutionen och Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.

  Carina Carlheds konferens oktober 2017

  Internationell konferens om Karriärutveckling och vägledning 19-20 oktober: Platser kvar

  Det finns platser kvar på KAV-nätverkets internationella konferens den 19-20 oktober med temat: “Transitions, career learning and career management skills. Multi-disciplinary and critical perspectives”. Keynote-föreläsningarna är öppna för allmänheten. Registreringen stänger 1 oktober. Sprid gärna i era nätverk! 

  HR

  Ny bok om HR: Hur kan vi ta tillvara mänskliga resurser?

  Ingela Bergmo Prvulovic är redaktör för en ny bok om HR, human resources, tillsammans med Helene Ahl och Karin Kilhammar. Bokens titel är "HR – Att ta till vara mänskliga resurser".

  Sök personal

  Namn:

  Kurser och program

  Till utbildningskatalogen
  CeUL

  Universitetet i sociala medierIPD på Facebook Universitetet på Instagram Universitetet på Linkedin Universitetet på Twitter Universitetet på YouTube