Institutionen för pedagogik och didaktik

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för pedagogik och didaktik
Forskarna Marianne Döös, Peter Johansson och Tomas Backström

Organisationsbilder som verktyg för verksamhetsförbättring

I ett forskningssamarbete mellan Stockholms universitet och Mälardalens högskola lyfter forskarna Marianne Döös, Peter Johansson och Tomas Backström upp en ny syn på organisationer. Med hjälp av två nya organisationsbilder får man möjlighet att hitta mönster för interaktion och relationer. Med andra ord ett nytt sätt att se på organisationer och vad som egentligen händer där.

Forskaren Elisabet Söderberg

Elisabet Söderberg disputerar om unga med rörelsehinder och deras handlingsutrymme i karriärvalet

I en ny avhandling i pedagogik av Elisabet Söderberg studeras faktorer som kan hämma respektive främja handlingsutrymmet i karriärvalsprocessen för unga med rörelsehinder. Studiens resultat visar att det finns faktorer som respondenterna upplever inverkar på deras handlingsutrymme, och att unga personer med rörelsehinder därmed riskerar att hamna i en underordnad ställning vid karriärvalen på grund av rörelsehindret.

Möt några av våra forskare

Kommande evenemang