Institutionen för pedagogik och didaktik

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för pedagogik och didaktik
Ulf Fredriksson

Lyft för svenska elever i Pisa-undersökningen men klyftan växer

Ulf Fredriksson, docent i pedagogik vid Stockholms universitet och specialist på Pisa-undersökningarna, intervjuas i Aktuellt, i samband med att årets Pisa-resultat presenteras (2019-12-03).

Janne Kontio Poddogogen

Ny podcast om pedagogisk forskning: Poddagogen

Janne Kontio (IPD), driver tillsammans med Sofia Lundmark (Södertörns högskola), podcasten Poddagogen. ”I podden diskuterar vi på ett lättsamt sätt färsk forskning i form av aktuella doktorsavhandlingar. Som en slags bro mellan akademien och pedagoger ute i verksamheter”, berättar Janne Kontio.

➡️ Lyssna här: Poddagogen (Soundcloud)

➡️ Ny podcast: ”Vi vill sprida nya forskningsresultat” (Skolporten, 9 april)

Apl

Apl-utvecklarutbildning våren 2020

Våren 2020 startar två ny omgångar av Apl-utvecklarutbildning för yrkeslärare. Utbildningen ges på uppdrag av Skolverket, och syftar till att stödja skolors utveckling av det arbetsplatsförlagda lärandet. Utbildningen är förlagd på Institutionen för pedagogik och didaktik samt på Arlanda. Målgruppen är yrkeslärare och apl-ansvariga med erfarenhet av undervisning på yrkesutbildning inom olika skolformer. 

Cormac Mc Grath

Ny docent i pedagogik

Cormac Mc Grath som utsetts till docent i pedagogik.

Debattinlägg i SvD: ”Stötta yrkeseleverna bättre från början”

Elever på yrkesprogram kan ofta ha stora kunskapsluckor redan när de påbörjar en gymnasieutbildning. Extra stöd som de har haft under tiden i grundskolan bör i så fall automatiskt följa med eleverna till gymnasiet, skriver bland andra Åsa Brattlund, vik universitetslektor, vid Institutionen för pedagogik och didaktik, i Svenska Dagbladet (16 nov).

Debattinlägg i HD: ”Ensidigheten i svensk skoldebatt står i vägen för framgång”

Skolan behöver utvecklas så att den står i samklang med vår tid genom att förena vad som i debatten kallas ett ”elevcentrerat arbetssätt” och en ”kunskapsskola”.

Det skriver Eva-Maria Tebano Ahlquist och Per Gynther, vid Institutionen för pedagogik och didaktik, i ett debattinlägg tillsammans med Christina Gustafsson, Uppsala universitet, i Helsningborgs Dagblad (22 nov).

38 miljoner till en nationell forskarskola i utbildningshistoria

Vetenskapsrådet beviljade den 13 november medel för en nationell forskarskola i utbildningshistoria, som ska utbilda totalt 9 doktorander vid Örebro, Stockholm, Uppsala och Umeå universitet. Forskarskolan har namnet ”Perspektiv på dagens skola: Forskarskola i tillämpad utbildningshistoria (PEDASK)”. Professor Joakim Landahl sitter i styrgruppen för forskarskolan.

Professor Torsten Husén

5,9 milj från VR till projekt om Torsten Husén och internationaliseringen av pedagogisk forskning

Vetenskapsrådet beviljade 5,9 miljoner till projektet "Det globala laboratoriet: Torsten Husén och internationaliseringen av pedagogisk forskning och kunskap", i årets utlysning inom utbildningsvetenskap. Joakim Landahl, professor på IPD, är medsökande i projektet. Projektet handlar om framväxten av kunskaper för internationella jämförelser. 

Läs mer om Torsten Husén

Mostphotos: Studentyra

Betygshets gagnar inte gymnasieskolan

Elever som strävar efter höga betyg baserat på riktlinjer och instruktioner i grundskolan, möts av utmaningar i gymnasieskolans miljö där kunskapsfördjupning och reflekterande färdigheter premieras. Så skriver Gunilla Nordin om Eric Larssons avhandling i pedagogik i en intervju på forskning.se

Klara Bolander Laksov

Klara Bolander Laksov är Sveriges första kvinnliga professor i högskolepedagogik

Klara Bolander Laksov har utnämnts till professor i pedagogik med inriktning mot högskolepedagogik vid Stockholms universitet. Målet med hennes forskning är att skapa bättre förutsättningar för högskolelärare att skapa en så god undervisningskvalitet som möjligt för studenter i högre utbildning.

15,8 miljoner från VR till tre projekt inom utbildningsvetenskap

Vetenskapsrådet (VR) har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag inom Utbildningsvetenskap 2019. Vid Institutionen för pedagogik och didaktik har tre forskare beviljats finansiering: Rebecca Ye, Susanne Kreitz-Sandberg och Karin Gunnarsson. 

4,7 miljoner från RJ till projektet ”Pedagogik: En historisk studie av en omstridd disciplin”

Joakim Landahl, professor, är medsökande i projektet "Pedagogik: En historisk studie av en omstridd disciplin", som beviljas 4,7 miljoner av Riksbankens jubileumsfond (RJ). 

4.8 miljoner från Forte till forskning om integration och inkludering av migranter

Forte har beviljat anslag till projektet Integration och inkludering av migranter i och genom yrke och arbete. Marianne Teräs, docent, Ali Osman, docent, och Eva Eliasson, lektor, deltar i projektet som beviljas 4 800 000 kronor. 

Ali Reza Majlesi och Gustav Lymer får anslag till forskning om språk, lärande och teknologi

Ali Reza Majlesi och Gustav Lymer får finansiering från Områdesnämnden för humanvetenskaps strategiska satsningar. Satsningarna gäller "stöd för innovativa forskningsinitiativ och fakultetsöverskridande arbeten". Forskningen kommer att bedrivas i samarbete med Institutionen för svenska och flerspråkighet och Institutionen för data- och systemvetenskap. 

Sök personal

Namn:

Kurser och program

Till utbildningskatalogen
Länk till Rektorprogrammet
CeUL
Uppdragsutbildningar

Universitetet i sociala medierIPD på Facebook Universitetet på Instagram Universitetet på Linkedin IPD på Twitter Universitetet på YouTube