Forskning

Forskning i ämnet pedagogik

Här har vi samlat forskningen kring tre större temaområden: Skola, yrkesutbildning och högre utbildning; Organisation, arbetsliv och informellt lärande; samt Samhällsförändring, inkludering och hälsa. I de tolv forskargrupper bedrivs forskning kring olika frågor.

Skola, yrkesutbildning och högre utbildning

Orientationday

Inom området behandlas frågor om lärande och kunskapsbildning i olika typer av utbildningssammanhang, undervisningssituationer och lärmiljöer. Forskningen ger ökad förståelse av vad lärande och kunskap egentligen är och utmanar oss därmed att ifrågasätta vårt vardagliga tänkande kring dessa frågor. Skola och högre utbildning har hög aktualitet i dagens samhälle och vår forskning bidrar på flera sätt till såväl ökad kunskap som praktisk verksamhetsutveckling.

Samhällsförändring, inkludering och hälsa

Mostphotos

Pedagogisk och didaktisk forskning inom det här området belyser vuxnas lärande och utveckling av kompetens och yrkesidentiteter i olika typer av verksamheter och organisationer. Idag ställs höga krav på medarbetares och chefers kompetens och inte minst ställs krav på organisationers effektivitet och förmåga att främja lärande och utveckling i ett jämlikt och jämställt arbetsliv. Vår forskning skapar ny kunskap och ger underlag till utveckling av kvalitet i såväl privat som i offentlig verksamhet.

Organisation, arbetsliv och informellt lärande

Poliser

Pedagogisk och didaktisk forskning inom det här området belyser vuxnas lärande och utveckling av kompetens och yrkesidentiteter i olika typer av verksamheter och organisationer. Idag ställs höga krav på medarbetares och chefers kompetens och inte minst ställs krav på organisationers effektivitet och förmåga att främja lärande och utveckling i ett jämlikt och jämställt arbetsliv. Vår forskning skapar ny kunskap och ger underlag till utveckling av kvalitet i såväl privat som i offentlig verksamhet.

Institutionens forskargrupper

Ny

Institutionen har för närvarande tolv forskargrupper:

 • Didaktik som kommunikation

 • Filosofiska och kritiska studier om (ut)bildning

 • Högskolepedagogik

 • Internationella studier

 • Karriärutveckling och vägledning

 • Organisations-pedagogik

 • Pedagogik och hälsa

 • Pedagogisk och didaktisk forskning om medborgarkompetenser (ERiCC)

 • Skolors organisering, utveckling och ledning

 • Utbildningshistoria och utbildningssociologi

 • Vuxnas lärande

 • Yrkeskunnande och lärande