Institutionen för pedagogik och didaktik

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för pedagogik och didaktik
Foto: Niklas Björling

Läs pedagogik i höst!

Vill du jobba med lär- och utvecklingsprocesser, personalvetenskap/HR, hälsokommunikation, mångfald/människors rätt och lika värde, professionella samtal, ledarskap eller organisationsutveckling? 
Digital Öppet hus 31 mars kl. 14-18: www.su.se/oppethus

Foto: Viktor Gårdsäter

Studera, undervisa och arbeta på distans

Nu finns all information om att studera, undervisa och arbeta på distans vid Stockholms universitet samlat på ett ställe.

SU-logga - blå platta

Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

Information om universitetets ställningstaganden relaterat till corona uppdateras löpande.

Information till VFU-studenter med anledning av coronaviruset

Det kan finnas flera skäl till att du som student inte kan fullfölja din VFU som det var tänkt vårterminen 2020.

Foto: Privat

Vägledningspodden by Aino Collmar och Annika Daven

Vägledningspodden vänder sig till studenterna på SYV-programmet men lyfter teman som är intressanta för alla som är intresserade av professionella samtal. Nytt avsnitt om Normkritisk vägledning.

Foto: Niklas Hill

Petra Petersen först ut att genomföra en digital disputation på Stockholms universitet

Stockholms universitet uppmärksammar disputationen både på twitter och webben.
Avhandling: ”Delaktighet och digitala resurser - Barns multimodala uttryck för delaktighet i förskolan i flerspråkiga områden”  

Foto: Clement Morin

Pia Skott tar över ansvaret som utbildningschef för Rektorsprogrammet

Från och med 1 mars tar Pia Skott över ansvaret som utbildningschef för Rektorsprogrammet. Anita Nordzell kliver samtidigt på som biträdande utbildningschef. 

Foto: Privat

Gunilla Avby: Implementering av evidensbaserad metod eller intervention

Hur hanterar yrkesprofessionella dilemmat med följsamhet och anpassningar när evidensbaserade metoder ska implementeras i verksamheten? Gunilla Avby förklarar att en evidensbaserad metod eller intervention sällan kan implementeras i en verksamhet utan att först göra vissa anpassningar, men om man ändrar för mycket i grundkonceptet finns risk att metoden blir verkningslös eller till och med kan göra mer skada än nytta för brukare och klienter. Ett forskningsprojekt pågår som syftar till att utveckla ett beslutsstöd för implementering av nya interventioner inom socialtjänsten.

Klara Bolander Laksov och Cormac Mc Grath

Misslyckanden som utgångspunkt för lärande i högskolepedagogisk verksamhet

Klara Bolander Laksov och Cormac McGrath uppmärksammar i ett temanummer i tidskriften Journal for academic development, att misslyckade situationer är viktiga för lärande i högskolepedagogisk verksamhet.

Meeri Hellsten, Stockholms universitet

Ny professor i internationell och jämförande pedagogik

Meeri Hellsten är ny professor i internationell och jämförande pedagogik. Meeri undervisar och forskar företrädesvis om internationell och jämförande pedagogik, men också på Centrum för universitetslärarutbildning (Ceul), och på forskarutbildningen i pedagogik. Grattis!

Foto: Linnéuniversitetet

Läs om ny bok: Integration, migration och utbildning

Ny bok om integration, migration och utbildning. "Den utvecklar förståelse för hur skolaktörer med utländsk bakgrund förhandlar och reflekterar över sina möjligheter och begränsningar om att passa in eller inte passa in i olika skolkulturer och i det svenska samhället", säger Stefan Lund, redaktör. 

Sök personal

Namn:

Kurser och program

Till utbildningskatalogen
Länk till Rektorprogrammet
CeUL
Uppdragsutbildningar

Universitetet i sociala medierIPD på Facebook Universitetet på Instagram Universitetet på Linkedin IPD på Twitter Universitetet på YouTube