Institutionen för pedagogik och didaktik

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för pedagogik och didaktik
Reed T. Curtis. Foto: Privat

Disputation: Without mast, without sails, without compass

Reed T. Curtis disputerar den 27 maj kl. 10.00 via zoom på en avhandling med titeln: Without mast, without sails, without compass - Non-traditional trajectories into higher education and the duality of the folk market. Alla är varmt välkomna att delta! 

Foto: Privat

Disputation: Integrated teaching for expanded vocational knowing

Maria Christidis disputerar den 5 juni kl. 13.00 via zoom på en avhandling med titeln: Integrated teaching for expanded vocational knowing - Studies in the Swedish upper secondary Health and social care program. Alla är varmt välkomna att delta!

Foto: Clément Morin

Disputation: Konsten att hålla ihop - Om lärande och organisering i rockband

Tobias Malm disputerar den 12 juni kl. 13.00 via Zoom på en avhandling med titeln: Konsten att hålla ihop - Om lärande och organisering i rockband. Alla är varmt välkomna att delta! 

Foto: Privat

Kollegor hjälps åt att hantera döden

Anneli Öljarstrand, lektor, intervjuas i tidskriften Forskning och framsteg. Hon har studerat hur begravningsentreprenörer hanterar känslor i arbetet. Kollegorna är viktiga. Också humor och skratt fungerar som en ventil. – Det är en överlevnadsstrategi att skämta. Att kunna distansera sig och släppa på trycket lite. Sedan är det förstås tydliga regler kring vad man får skämta om, till exempel aldrig om en död person, berättar Anneli Öljarstrand.

Foto: Stockholms universitet

Forskningsmedel för att bygga upp ett nätverk mellan tre högskolepedagogiska miljöer

Nordplus (Nordiska ministerrådets program för samarbete och utbyte inom Norden och Baltikum) har beviljat finansiering för uppbyggnaden av ett nätverk mellan de högskolepedagogiska miljöerna vid Stockholms universitet, Helsingfors universitet och Syddansk universitet. Klara Bolander-Laksov, Maria Öhrstedt och Kayala Ismayilova (post-doc), verksamma vid CeUL (Centrum för universitetslärarutbildning), deltar i projektet.  

Foto: Privat

Vägledningspodden: Nytt avsnitt om Existentiella samtal

Existentiell vägledning handlar om att kunna möta och stödja personer med livsproblem som till exempel kris, stress, nedstämdhet eller att livet på annat sätt är svårt. Det tredje avsnittet av Vägledningenspodden utforskar hur det existentiella perspektivet även ryms inom ramen för studie- och yrkesvägledning. Två gäster i studion: Disa Söderdahl och Tommie Sewon. Aino Collmar (IPD), och Annika Davén, vägledare och tidigare student på IPD, driver Vägledningspodden.

Foto: University of Tokyo

Dr Yuto Kitamura har utsetts till hedersdoktor vid Stockholms universitet

Yuto Kitamura har varit central för samarbetet mellan Tokyo universitet och Stockholms universitet, KTH och Karolinska Institutet. Han är också en nyckelperson i det direkta samarbetet mellan Institutionen för pedagogik och didaktik vid Stockholms universitet och Graduate School of Education, Tokyo universitet.

•    Nio nya hedersdoktorer vid Stockholms universitet 2020

Foto: Viktor Gårdsäter

Studera, undervisa och arbeta på distans

Nu finns all information om att studera, undervisa och arbeta på distans vid Stockholms universitet samlat på ett ställe.

Informationssymbol

Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

Information om universitetets ställningstaganden relaterat till corona uppdateras löpande.

Foto: User76523. Mostphotos

Skolledare avgörande för bra elevhälsoarbete

Tidningen Specialpedagogik lyfter Pia Skotts forskning om elevhälsa. Pia Skott är ny utbildningschef för Rektorsprogrammet, som ges vid Institutionen för pedagogik och didaktik.

Foto: Niklas Hill

Petra Petersen först ut att genomföra en digital disputation på Stockholms universitet

Stockholms universitet uppmärksammar disputationen både på twitter och webben.

Foto: Clement Morin

Pia Skott tar över ansvaret som utbildningschef för Rektorsprogrammet

Från och med 1 mars tar Pia Skott över ansvaret som utbildningschef för Rektorsprogrammet. Anita Nordzell kliver samtidigt på som biträdande utbildningschef. 

Foto: Linnéuniversitetet

Ny bok om utbildningsval, skolgång och integration

Stefan Lund berättar om en ny bok som han är redaktör för och om sin egen forskning på området: "Mina empiriska beskrivningar och analyser visar att ungas meningsskapande i förhållande till utbildning och lärande inte är given. Den skapas inte bortom dessa ungas medvetande, utan kan förhandlas och därmed förändras". 

Sök personal

Namn:

Kurser och program

Till utbildningskatalogen
Länk till Rektorprogrammet
CeUL
Uppdragsutbildningar

Universitetet i sociala medierIPD på Facebook Universitetet på Instagram Universitetet på Linkedin IPD på Twitter Universitetet på YouTube