Institutionen för pedagogik och didaktik

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för pedagogik och didaktik
Informationssymbol

Fortsatt webbaserad undervisning

Institutionen kommer att ge undervisning på distans hela vår- och sommarterminen 2021. Under hösten fortsätter distansundervisningen under period A+B (2021-08-30 – 2021-10-31).

Foto: Stockholms universitet

Hållbarhetsforum 2021: "Receptet på framgång för unga i skolan"

Odelat stöd från en vuxen, en lärare som ser dig och ett nätverk av likasinnade studiekamrater. Det är receptet på framgångsrika studier i grundskolan och gymnasiet, oavsett om du kommer från en akademisk eller en icke-akademisk bakgrund. Läs mer och se en kort film om Ali Osmans och Carina Carlhed Ydhags forskning som presenteras på Stockholms universitets Hållbarhetsforum den 22 april. Ali Osman och Carina Carlhed Ydhag är docenter vid Institutionen för pedagogik och didaktik, och i forskningsprojektet som studien är del av, I fotspåren på motståndskraftiga unga, deltar också Niclas Månsson professor i pedagogik vid Södertörns högskola. 

Foto: Privat

Färskt avsnitt av Vägledningspodden: Om "karriär"

Vägledningspodden intervjuar Ingela Bergmo-Prvulovic som forskar kring begreppet karriär och hur synen på karriär påverkas av olika förändring i arbetslivet. Vilka strategier behövs vid karriärövergångar och är det olika för olika branscher? Och hur har corona-pandemin påverkat synen på karriär?

Petter Sandgren

Intervju: ”Svensk skola börjar likna 1800-talets sociala uppdelning”

Den segregerade svenska skolan skiljer sig från högprestigeskolor utomlands som välkomnar blandade elevgrupper. Petter Sandgren, som forskar om överklassens utbildningsvägar, ser en splittring som har nått även resursstarka elever.

Foto: Privat

Gunilla Avby: "Inga bevis för att chefer blir bättre av att gå på kurs"

En vanligt förekommande uppfattning är att chefer och ledare utvecklas bäst genom att gå på kurs. Men det finns ingen evidens för att det är det bästa sättet att utveckla ledarskapets kompetens. Risken är att cheferna efter en kurs får en mer idealiserad bild av sin roll som inte stämmer med vardagens verklighet. Gunilla Avby, Institutionen för pedagogik och didaktik, skriver på DN Debatt tillsammans med Sofia Kjellström, Jönköping university. (Bakom betalvägg). 

Janne Kontio och Sofia Lundmark

Intervju: "De har skrivit en bok som ska bli oljig och mjölig"

Antologin Yrkesdidaktiska dilemman tar upp frågor som: hur lärare kan möta elever och studenter med särskilda behov, hur lärare kan omfamna den digitala revolutionen och hur lärare kan arbeta med svårigheter som rör bedömning och betygsättning. Läs en intervju med författarna Janne Kontio (IPD, Stockholms universitet) och Sofia Lundmark (Södertörns högskola). Instagram: @didaktiskadilemman

Linnea Bodén och Karin Gunnarsson

Intervju: "Vi saknade en bok som samlat kunde ge vägledning i 'hur en gör'”

Karin Gunnarsson (Institutionen för pedagogik och didaktik) och Linnea Bodén (Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen) har utforskat metodologiska utmaningar med posthumanistisk teori. Boken vänder sig till studenter och forskare som undrar vad det innebär att ställa frågor, konstruera empiri, pröva etiska aspekter, göra en analys och sammanställa svar. 

Open access: Läs och ladda ned gratis

Fariba Majlesi. Foto: Privat

”Shut up and write” skapar digital gemenskap hos doktorander

Doktoranderna på IPD startar veckan tillsammans genom att skriva under tystnad. De kallar den digitala zoom-träffen Shut up and write. 

Kurser och program

Till utbildningskatalogen
Länk till Rektorprogrammet
CeUL
Uppdragsutbildningar