Institutionen för pedagogik och didaktik

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för pedagogik och didaktik

11 miljoner i anslag från Vetenskapsrådet

Vetenskapsrådet (VR) har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag inom Utbildningsvetenskap 2020. Vid IPD har två projekt beviljats anslag:

  • Att ta skolan i egna händer – styrd skolintegration och social förändring. Stefan Lund, Ali Osman och Anna Lund (sociologiska inst.): 5 426 449 kr.
  • Elevrörelsen och skoldemokratin – Kollektiva formeringsprocesser, protestrepertoarer och publikt gensvar. Daniel Lövheim och Joakim Landahl: 5 645 211 kr.
Informationssymbol

Distansundervisning höstterminen 2020. Vårterminen 2021 sker distansundervisning till slutet av mars

Institutionen kommer att ge undervisning på distans under höstterminen 2020. Vårterminen 2021 sker distansundervisning fram till slutet av mars.

Greklands flagga

Specialnummer av grekisk tidskrift med medverkan av studenter och doktorander från institutionen

I ett specialnumret i den grekiska pedagogiska tidskriften “Comparative and international education review”, medverkar flera tidigare studenter på institutionens masterprogram i internationell och jämförande pedagogik. 
Titeln för numret är “Comparative education insights between Greece and Sweden: The research work of Greek postgraduate students in International and Comparative Education at Stockholm University”.

Åsa Sundelin. Foto: Clement Morin

Åsa Sundelin medverkar i en filmad intervju om studie- och yrkesvägledning för nyanlända elever

Filmen är producerad av Skolverket.

► Se filmen (youtube, ca 7 minuter)

Åsa Sundelin är universitetslektor och programansvarig för Studie- och yrkesvägledarprogrammet vid Stockholms universitet. 

Foto: Privat

Susanne Andersson intervjuas: Maktordning präglar möten inom akademin

Läs en intervju med Susanne Andersson, universitetslektor, om hennes forskning: Maktordning präglar möten inom akademin.

Anneli Öljarstrand

Anneli Öljarstrand intervjuas om begravningsentreprenörer: Experter på sorg och död

Läs en intervju med Anneli Öljarstrand, universiteslektor, om hennes forskning i Forskning och framsteg: Experter på sorg och död. 

Fotograf: Simon Carlhed Ydhag

Vad avgör om barn till lågutbildade blir framgångsrika i den svenska skolan?

Carina Carlhed Ydhag, docent i utbildningssociologi, gästade Nordgren & Epstein i P1, och berättade om sin forskning. 10:33 minuter in i sändningen: 

Foto: Niklas Björling

Helena Reierstam intervjuas i DN om undervisning på engelska i skolor med internationell profil

Dagens Nyheter uppmärksammar Helena Reierstams forskning om engelskspråkig undervisning, i ett reportage om skolor med internationell profil som bedriver undervisning på engelska i samtliga ämnen. – Risken är att det påverkar deras framtida akademiska karriär negativt, säger Helena Reierstam.

Carina Carlhed Ydhag

Carina Carlhed ger ut bok om professionsforskning i en ny skriftserie

Läs en intervju med Carina Carlhed Ydhag, docent och prefekt vid Institutionen för pedagogik och didaktik, om hennes bok: Uppkomsten av ett professionellt medicinskt fält. Läkares, sjuksköterskors och laboratorieassistenters formering. Här intervjuas hon av Sofie Wennström från Stockholm University Press.

Noam Ringer, Stockholms universitet

Noam Ringer intervjuas i tidningen Forskning och framsteg om hur barn ser på sin adhd-diagnos

– I dag får alla samma blanketter, barnet observeras i olika miljöer, föräldrar och lärare får svara på frågor. Men ingen frågar barnen ordentligt om deras upplevelser, säger Noam Ringer, i Forskning och framsteg.

Stefan Ekecrantz, Tidningen Läraren

Stefan Ekecrantz intervjuas om bedömning och feedback i Läraren: Hur­ ­viktig är återkopplingen?

Bedömning och feedback har fått allt större utrymme i skolan. Men hur­ ­viktig är återkopplingen? Stefan Ekecrantz, docent vid Institutionen för pedagogik och didaktik, har granskat några av de mest tongivande metastudierna inom bedömningsforskningen och han menar att den vetenskapliga grunden är mindre entydig än många tror.

Lena Låstad. Foto: Tidningen Ingenjören

Ingenjören: Lena Låstad ger tips hur chefer och medarbetare kan hantera oro för uppsägningar

Läs en intervju med lektor Lena Låstad i tidningen Ingenjören: "Oron för uppsägningar kan drabba hela arbetsplatsen". Hennes forskning har exempelvis visat att: de som är rädda att förlora arbetet kan drabbas av humörsvängningar, lägre engagemang och svagare känsla av tillhörighet och tillit. På längre sikt finns det ett negativt samband med psykisk och fysisk ohälsa. 

Kurser och program

Till utbildningskatalogen
Länk till Rektorprogrammet
CeUL
Uppdragsutbildningar

Universitetet i sociala medierIPD på Facebook Universitetet på Instagram Universitetet på Linkedin IPD på Twitter Universitetet på YouTube