Institutionen för pedagogik och didaktik

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för pedagogik och didaktik
Eric Larsson. Foto: Ali Mohamed

Eric Larsson har spikat sin avhandling. Grattis!

Eric Larsson disputerar på sin avhandling med titeln: Innerstadsgymnasierna. En studie av tre elitpräglade gymnasieskolor och deras positionering på utbildningsmarknaden i Stockholm. Disputationen äger rum den den 8 november kl 13, i Lilla hörsalen, Naturhistoriska Riksmuseet - alla är varmt välkomna. Grattis Eric!

➡️ Länk till avhandlingen

M O

Maggie O'Neill vinner pris för sin masteruppsats! Grattis!

Maggie O'Neill har fått pris för sin masteruppsats där hon skriver om The World's Largest Lesson - ett utbildningsprogram om FNs hållbarhetsmål. I sitt tacktal, säger hon:

- In my thesis I argue that the peace discourses created in World’s Largest Lesson creates a concept of peace that is dehistoricized, depoliticized and decontexualized. It creates a version of peace that privileges individuals and maintains the status quo. (NOCIES konferens, i Aula Magna, 11 oktober).

➡️ Se hela talet här (video 2 min)

Doktorander på IPD 2019

3 nya doktorander! Välkomna!

Vi har glädjen att välkomna tre nya doktorander till institutionen. De är Fariba Majlesi, Lia Mollvik och Björn Boman. Läs om deras bakgrunder och doktorandprojekt. Varmt välkomna! 

➡️ Våra nya doktorander presenterar sig

➡️ Läs om forskarutbildningen i pedagogik

➡️ "Hög kvaliet på forskarutbildning i pedagogik" i utvärdering av UKÄ

4.8 miljoner från Forte till forskning om integration och inkludering av migranter

Forte har beviljat anslag till projektet Integration och inkludering av migranter i och genom yrke och arbete. Marianne Teräs, docent, Ali Osman, docent, och Eva Eliasson, lektor, deltar i projektet som beviljas 4 800 000 kronor. Ett stort grattis!

Ali Reza Majlesi och Gustav Lymer får anslag till forskning om språk, lärande och teknologi

Ali Reza Majlesi och Gustav Lymer får finansiering från Områdesnämnden för humanvetenskaps strategiska satsningar. Satsningarna gäller "stöd för innovativa forskningsinitiativ och fakultetsöverskridande arbeten". Forskningen kommer att bedrivas i samarbete med Institutionen för svenska och flerspråkighet och Institutionen för data- och systemvetenskap. Ett stor grattis!

Pia Skott, Rebecca Adami och Matilda Wiklund

Pia Skott, Rebecca Adami och Matilda Wiklund är nya docenter i pedagogik

Ett stort grattis till Pia Skott, Rebecca Adami och Matilda Wiklund som nyligen blivit docenter i pedagogik.

Foto: Clément Morin

Tidningen Gymnasiet intervjuar Eva Svärdemo Åberg om studie av gymnasiearbetena

Eva Svärdemo Åberg, tillsammans med Ylva Ståhle och Maria Calissendorff publicerade en studie av 54 godkända gymnasiearbeten på samhälls­vetenskapligt program tidigare i år.

Eva Insulander

Hur gestaltas medeltiden i undervisning och andra sammanhang?

Medeltiden är en epok som har avsatt många olika avtryck också i vår tid, inte minst som en mytomspunnen inspirationskälla. Detta gestaltas på många vis, bland annat i romaner, filmer, tv-serier, spel, lajv och arrangemang som ”Medeltidsveckan” eller Nordisk festival för medeltida musik. Nya boken "Design för lärande Historia" söker svar på frågor som: Hur gestaltas och används medeltiden i olika sammanhang? Vilka aspekter lyfts fram som centrala, och vilka tonas ner? Eva Insulander, docent, Institutionen för pedagogik och didaktik, är en av bokens tre författare. 

Sök personal

Namn:

Kurser och program

Till utbildningskatalogen
Länk till Rektorprogrammet
CeUL
Uppdragsutbildningar

Universitetet i sociala medierIPD på Facebook Universitetet på Instagram Universitetet på Linkedin IPD på Twitter Universitetet på YouTube