Institutionen för pedagogik och didaktik

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för pedagogik och didaktik
Informationssymbol

Covid-19 – Så påverkas dina studier vid IPD hösten 2021

Med anledning av Covid-19 kommer institutionen fortsatt ha webbaserad undervisning under period A+B på höstterminen (2021-08-30 – 2021-10-31). I undantagsfall kan viss undervisning ske på campus i mindre grupper. Information om vad som gäller för din kurs hittar du i schemat. Är du ny student får du information i ditt välkomstbrev. Välkommen till en ny termin!

Getty images: Women’s votes. Hand drawn in flat color.

100-årsfirandet av kvinnlig rösträtt i Sverige: Onlinekonferens 13-14 augusti

Konferensen är ett samarbete mellan Stockholms universitet och Uppsala universitet. Kostnadsfritt deltagande men registrering krävs.
Kontakt vid Institutionen för pedagogik och didaktik: docent Rebecca Adami

Student med dator. Foto: Unsplash / Green Chameleon

Nya forskarskolor om vuxnas lärande och karriärvägledning

Vetenskapsrådet har beviljat medel till sammanlagt tio forskarskolor i utlysningen ”Forskarskolor för lärarutbildare”. Institutionen för pedagogik och didaktik är medsökande i två forskarskolor som vardera tar emot nio doktorander. De får båda nära 40 miljoner kronor.  

Maria Mersini Pananaki, Stockholms universitet

"Bättre läge för föräldrar med svensk bakgrund och hög utbildning"

Maria Mersini Pananaki har skrivit en avhandling om samverkan mellan föräldrar och skola. I sin analys beskriver hon bland annat vilka resurser, det hon kallar "föräldraskolkapital", som ger föräldrar ökad makt i kommunikationen med lärare. Det handlar om föräldrarnas olika bakgrund och samspelet mellan kultur, utbildning, familjestruktur och barnens skolsituation.

Foto: Nordiska ministerrådet / Nordplus

Nordiskt samarbete kring högre utbildning tilldelas 65 000 euro från Nordiska ministerrådet

Institutionen för pedagogik och didaktik (IPD) deltar i ett projekt som tilldelats 65 000 euro från Nordiska ministerrådet för att skapa ett samarbete kring internationalisering av högre utbildning. Professor Meeri Hellstén, IPD, medverkar i projektet. 

Vägledningspodden: Foto på Aino Collman och Annika Davén

Lyssna på Vägledningspodden: Nytt avsnitt med Fredrik Hertzberg

I säsongens sista avsnitt av Vägledningspodden medverkar Fredrik Hertzberg, forskare och lärare på studie- och yrkesvägledarprogrammet vid Stockholms universitet. Det blir ett samtal om hans erfarenheter av att forska om ungdomar med migrationserfarenhet och hur vägledare bemöter sökande med andra ideal än våra egna. I podden samtalar de också om individualism, autonomi och om det egentligen finns ett rätt sätt att välja på?

Foto: Stockholms universitet

Hållbarhetsforum 2021: "Receptet på framgång för unga i skolan"

Odelat stöd från en vuxen, en lärare som ser dig och ett nätverk av likasinnade studiekamrater. Det är receptet på framgångsrika studier i grundskolan och gymnasiet, oavsett om du kommer från en akademisk eller en icke-akademisk bakgrund. Läs mer och se en kort film om Ali Osmans och Carina Carlhed Ydhags forskning som presenterades på Stockholms universitets Hållbarhetsforum den 22 april. Ali Osman och Carina Carlhed Ydhag är docenter vid Institutionen för pedagogik och didaktik, och i forskningsprojektet som studien är del av, I fotspåren på motståndskraftiga unga, deltar också Niclas Månsson professor i pedagogik vid Södertörns högskola. 

Petter Sandgren

Petter Sandgren: ”Svensk skola börjar likna 1800-talets sociala uppdelning”

Den segregerade svenska skolan skiljer sig från högprestigeskolor utomlands som välkomnar blandade elevgrupper. Petter Sandgren, som forskar om överklassens utbildningsvägar, ser en splittring som har nått även resursstarka elever.

Foto: Privat

Gunilla Avby: "Inga bevis för att chefer blir bättre av att gå på kurs"

En vanligt förekommande uppfattning är att chefer och ledare utvecklas bäst genom att gå på kurs. Men det finns ingen evidens för att det är det bästa sättet att utveckla ledarskapets kompetens. Risken är att cheferna efter en kurs får en mer idealiserad bild av sin roll som inte stämmer med vardagens verklighet. Gunilla Avby, Institutionen för pedagogik och didaktik, skriver på DN Debatt tillsammans med Sofia Kjellström, Jönköping university. (Bakom betalvägg). 

Janne Kontio och Sofia Lundmark

"De har skrivit en bok som ska bli oljig och mjölig"

Antologin Yrkesdidaktiska dilemman tar upp frågor som: hur lärare kan möta elever och studenter med särskilda behov, hur lärare kan omfamna den digitala revolutionen och hur lärare kan arbeta med svårigheter som rör bedömning och betygsättning. Läs en intervju med författarna Janne Kontio (IPD, Stockholms universitet) och Sofia Lundmark (Södertörns högskola). Instagram: @didaktiskadilemman

Linnea Bodén och Karin Gunnarsson

"Vi saknade en bok som samlat kunde ge vägledning i 'hur en gör'”

Karin Gunnarsson (Institutionen för pedagogik och didaktik) och Linnea Bodén (Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen) har utforskat metodologiska utmaningar med posthumanistisk teori. Boken vänder sig till studenter och forskare som undrar vad det innebär att ställa frågor, konstruera empiri, pröva etiska aspekter, göra en analys och sammanställa svar. 

Open access: Läs och ladda ned gratis

Fariba Majlesi. Foto: Privat

”Shut up and write” skapar digital gemenskap hos doktorander

Doktoranderna på IPD startar veckan tillsammans genom att skriva under tystnad. De kallar den digitala zoom-träffen Shut up and write. 

Kurser och program

Till utbildningskatalogen
Länk till Rektorprogrammet
CeUL
Uppdragsutbildningar