Utbildning

Pedagogik

Pedagogik

Pedagogik handlar om hur barn och vuxna lär, påverkas och utvecklas i vardagsliv, utbildning och arbetsliv. Om du vill lära dig mer om hur vi formas och påverkas som människor i olika sociala miljöer kan pedagogik vara ämnet för dig.

Yrk

Yrkeslärar- programmet

Vill du vara med och utbilda ungdomar och vuxna inom ditt yrke? Om du hunnit skaffa dig egen arbetslivserfarenhet och tycker läraryrket verkar spännande kan yrkeslärarprogrammet vara något för dig. 

SYV

Studie- och yrkesvägledar- programmet

Är du intresserad av att genom professionella vägledande samtal och undervisning i studie- och karriärrelaterade frågor, bidra till att stödja människor i deras valprocesser? Då kan studie- och yrkesvägledarprogrammet vara något för dig. 

Learn

Didaktik

Didaktik är ett vetenskapligt ämne som erbjuder perspektiv på frågor om undervisning, kommunikation och lärande samt bedömning inom såväl formell utbildning som informell lärmiljö.

Lärare

Kompetens- utveckling för lärare

Om du redan har en lärarexamen och arbetar som lärare har vi några kurser som kan vara intressanta att läsa som kompetens- utveckling.

Rektor

Rektors- och skolledarskaps- utbildning

Institutionen för pedagogik och didaktik erbjuder ett flertal utbildningsvägar för dig som är intresserad av styrning, organisation och ledarskap i arbetsliv, skola och utbildning.

Kurser och program

Till utbildningskatalogen
Länk till Rektorsprogrammet