Våra ämnen

Pedagogik

Pedagogik

Pedagogik handlar om hur barn och vuxna lär, påverkas och utvecklas i vardagsliv, utbildning och arbetsliv.

Learn

Didaktik

Didaktik är ett vetenskapligt ämne som erbjuder perspektiv på frågor om undervisning, kommunikation och lärande, samt bedömning inom formell utbildning och informella lärmiljöer.

Internationell

Internationell och jämförande pedagogik

Studier i Internationell och jämförande pedagogik ger en stark teoretisk och empirisk bas för att studera utbildning i en snabbt föränderlig global kontext. Ämnet ger förståelse för hur sociala, politiska och ekonomiska aspekter påverkar utbildningssystem inom olika länder och regioner.