Terminsstart

en grupp studenter

Terminsstart VT19

Det är mycket praktiskt att hålla koll på inför terminsstarten. Därför har vi samlat all viktig information om terminsstarten samt hur du ska gå till väga för att påbörja dina studier hos oss!

Studentrekrytering SU

Checklista för en lyckad terminsstart

Student SU

Terminsstartsfolder

Karta

Karta

STUDENTKONTAKT

Studieinformation
E-post: studieinfo.edu@su.se

Kursadministration
Kursadministratörer vid institutionen

Studievägledning
Studievägledare vid institutionen

Studierektorer/programansvariga
Studierektorer/programansvariga

Koordinator för utbytesstudier
E-post: international@edu.su.se

Kurssidor
Schemasök