Avbrott på kurs

  • Tidigt avbrott - inom tre veckor efter kursstart
    Tidigt avbrott innebär att du kan anmäla dig till kursen igen via www.antagning.se och bli förstagångsregistrerad en senare termin. Du kan själv registrera ditt tidiga avbrott på Ladok för studenter eller kontakta din utbildningsadministratör.
     
  • Avbrott - senare än tre veckor efter kursstart
    Meddalar du ditt avbrott senare än tre veckor från kursstarten kan du inte anmäla dig till den igen via antagning.se. Du kan däremot bli omregistrerad på kursen om det finns platser kvar efter ordinarie antagning. Kontakta därför gärna din utbildningsadministratör för att höra dig för om möjligheterna till omregistrering innan du bestämmer dig för att avbryta kursen.

Utbildningsadministatörer vid institutionen

Avbrott på program

Om du inte har för avsikt att fortsätta dina programstudier vill vi att du meddelar oss skriftligen.

Det smidigast sättet är att maila följande formulering till berörd utbildningsadministratör, ditt svar kommer att diarieföras:

Härmed intygar jag  (Namn, efternamn, personnummer) att jag vill göra avbrott på XXXX (namn på program).

Om du hellre önskar kan du fylla i blanketten nedan och scanna in den och skicka till berörd utbildningsadminsitratör. 

Studieavbrott på program (188 Kb)
 

OBS! Tänk på att anmäla studieavbrott till CSN om du har studiemedel. Annars kan du bli återbetalningsskyldig.

Studieuppehåll

Behöver du av någon anledning göra ett uppehåll i dina studier behöver vi få en skriftlig ansökan för detta. Kontakta först din studievägledare för att ta reda på vilka konsekvenser det kan innebära för dina studier när du kommer tillbaka och få hjälp med en ny studieplanering om det behövs.
Studievägledare vid institutionen

Fyll i blanketten nedan och skicka till studievägledare/utbildningsadministratör.

Ansökan om studieuppehåll (56 Kb)

Observera att du kan endast beviljas studieuppehåll på program och inte på enskilda kurser.