Om du blivit antagen eller reservplacerad måste du svara på antagningsbeskedet för att behålla din plats eller reservplats.

Du svarar på antagningsbeskedet på Mina sidor på antagning.se

När du har svarat skickas ett bekräftelsemejl till din e-post. Kom ihåg att svara senast sista svarsdag som är den 17 december, annars förlorar du din plats. Du hittar mer information om antagningsbesked och svar på antagning.se

Se övriga viktiga datum för Vårterminen 2019