Möt våra studenter

  Janine Ritari

  "Att få arbeta med processer mot mål och människors framtid kändes helt rätt för mig!"

  Jag har alltid varit intresserad av människor och samtal och funderade länge på både psykolog och socionomprogrammet. Att det blev studie- och yrkesvägledarprogrammet berodde på det tvärvetenskapliga upplägget, där jag fick läsa en blandning av i stort sätt allt jag var intresserad av, beteendevetenskap, sociologi, politik, pedagogik och samtalsmetodik. Att få arbeta med processer mot mål och människors framtid kändes helt rätt för mig!  

  Yohannes Hailegebreal

  "... vill få medarbetarna att må bra och ha roligt på jobbet..."

  Jag hade inte så jättebra koll på vad pedagogik var innan jag började plugga. Jag tycker att det är väldigt intressant hur stor koppling pedagogiken har till organisationer och hur de fungerar, för jag läser ju personalvetenskap.

  Aimée Narfström

  "Utbildningen har påverkat mig positivt eftersom jag upplever att jag har en god grund att stå på"

  Utbildningen har påverkat mig positivt eftersom jag upplever att jag har en god grund att stå på i olika sammanhang, formella som informella. Jag övade upp min förmåga att arbeta på ett metodiskt sätt, förstå vad som är stort och litet i en kontext, samt lärde mig att bli mer kritiskt resonerande. 

  Emil Lemberg

  "Jag tänkte att pedagogiken skulle kunna ge mig en inblick i hur människor fungerar"

  Jag tänkte att pedagogiken skulle kunna ge mig en inblick i hur människor fungerar. Jag märkte ganska snart att det var mer än så, som jag fick lära mig. Om jag innan hade trott att det mänskliga psyket skulle stå i fokus så fick jag en ögonöppnare efter första terminen, då pedagogiken inte bara fokuserade på individen utan individen i sitt sammanhang och med flera syftningar på vad en individ faktiskt kunde vara. 

  Isabella Andersson

  "Vi lever i ständig förändring och pedagogiken studerar förändringsprocesser. It’s great!”

  Pedagogiken som akademiskt forskningsfält handlar om påverkans- och förändringsprocesser. Och då går vi helt plötsligt in samhällsförändring, frågor om demokrati, frågor om jämställdhet, frågor om delaktighet. Vilket också berör frågor om makt. Hur skapas maktordningar?

  Tobias Malm

  "Man får komma nära forskningen"

  Man får träna sitt skrivande i hög grad och man får träffa och diskutera tillsammans med professorer och docenter och på så sätt komma ganska nära forskningen.