På studie- och yrkesvägledarprogrammet utbildas du för att kunna hjälpa människor att hitta möjliga vägar genom utbildning och arbetsliv. Kunskap om individen, samhället och karriärfrågor är utgångspunkten för programmet. Under utbildningen lär du dig hantera människors frågor kring val av utbildning, yrke och karriär. Du får också kunskap om samhällsutveckling, utbildning och arbetsliv. I en yrkesroll har du individuella vägledningssamtal men arbetar även med grupper, undervisning och information om utbildnings- och karriärrelaterade frågor.

Fotograf: Eva Dalin
Foto: Eva Dalin

Undervisningsformer

Programmet ges på helfart och du kan välja mellan att läsa programmet på campus eller på distans.
Under utbildningen genomför studenterna handledd professionspraktik inom olika verksamheter. Praktiken omfattar sammanlagt 15 veckor.

Studera på campus

Du studerar på helfart, med föreläsningar, seminarier, fältstudier och metodövningar på campus. Undervisningen är mestadels förlagd till institutionen för pedagogik och didaktiks lokaler. Under utbildningstiden tillhör du en basgrupp som genomför olika studieuppgifter tillsammans. Redovisningar sker både skriftligt och muntligt.

Studera på distans

Det innebär att du studerar på helfart och att merparten av studierna sker på distans. Varje termin anordnas ca 3 obligatoriska veckor på campus. Vid de campusförlagda träffarna sker t ex föreläsningar, seminarier, metodövningar och redovisningar. Mellan campusträffarna genomförs distansundervisning genom bl a studieuppgifter, både individuellt och i olika slags samarbeten, föreläsningar och seminarier. Under utbildningstiden tillhör du en basgrupp som genomför olika studieuppgifter tillsammans. Kommunikation med lärare och kurskamrater sker via lärplattformen Athena.

Examen

Studie- och yrkesvägledarutbildningen leder till en yrkesexamen. 

Ansökan

Programmet startar på höstterminen varje år. Du söker på antagning.se

Särskild behörighet

Samhällskunskap A eller Samhällskunskap 1b alt 1a1+1a2. (Områdesbehörighet 6 eller A6 med undantag för Engelska B eller Engelska 6).