Kursen syftar till att vidareutveckla studenternas kunskaper i vetenskapsteori och metodologiska förhållningssätt med fokus på datainsamlingstekniker. Under kursen behandlas olika vetenskapsteoretiska begrepp och perspektiv samt hur de kommer till uttryck i forskning. Ett centralt innehåll är att formuleravetenskapliga frågeställningar och välja lämpliga tillvägagångssätt för att lösa en forskningsuppgift. Kursen ger träning i att tillämpa datainsamlingstekniker och i viss mån bearbeta och analysera ett insamlat material.

Kursen ges VT, period A
Kursansvarig lärare Stefan Lund

Studiehandledning


Litteraturlista

Studiehandledning Distans VT20
Studiehandledning Campus VT20

Litteraturlista VT20

Schema

Schema Distans VT20

Schema Campus VT20

Utbildningsadministration Marie Beckeman