År 1

Hösttermin - Termin 1

Introduktion och sociologiska perspektiv på studie- och yrkesval (UCG101), 15 hp
Livslångt lärande och utveckling (UCG112), 7,5 hp
Utbildningspolitik och utbildningssystem (UCG113), 7,5 hp

 

Vårtermin - Termin 2

Karriärvägledning i teori och praktik I (UCG114), 7,5 hp
Vetenskaplig teori och metod I (UCG106), 7,5 hp
Arbetsliv och arbete i förändring (UCG115), 7,5 hp
Utbildning, karriärvägledning och arbete I (UCG116), 7,5 hp

 

År 2

Hösttermin - Termin 3

Karriärvägledning i teori och praktik II (UCG117) Handledd professionspraktik I, 15 hp
Politik och samhälle (UCG119), 7,5 hp

Samspel mellan individ och samhälle (UCG118), 7,5 hp

 

Vårtermin - Termin 4

Vetenskaplig teori och metod II (UCG127), 7,5 hp
Pedagogiska perspektiv på karriärvägledning (UCG111) Handledd professionspraktik II, 15 hp
Valbar kurs - "Perspektiv på funktionsnedsättning och karriärval (UCG110)" eller "Vägledning i ett mångkulturellt samhälle (UC119F)"), 7,5 hp

 

År 3

Hösttermin - Termin 5

Utbildning, karriärvägledning och arbete II (UCG121), 7,5 hp
Karriärvägledning i teori och praktik III (UCG122) Handledd professionspraktik III, 15 hp
Arbetsmarknadspolitik och ekonomi (UCG123), 7,5 hp

 

Vårtermin - Termin 6

Karriärutveckling och vägledning - teoribildning och kunskapstraditioner (UCG124), 7,5 hp
Vetenskaplig teori och metod III (UCG125), 7,5 hp
Examensarbete (UCG126), 15 hp