Kursen behandlar centrala utbildningspolitiska aspekter på utbildning i nationella, transnationella och globala kontexter. Vidare undersöks teorier om utbildningens roll för kosmopolitiskt medborgarskap i relation till samtida och historiska exempel.
 
Kursen innehåller obligatorisk undervisning som kombinerar föreläsningar, seminarier, diskussioner och grupparbeten för att uppnå de förväntade studieresultaten. För den obligatoriska undervisningen krävs en närvaro motsvarande 80 %. Frånvaro som omfattar mer än 20 % av den obligatoriska undervisningen behöver kompenseras med extra kursuppgifter.
 
Ansökan och
Kursplan

Ansökan
Kursplan, gäller från HT19

Kursen ges VT, Period B (100%), dag
Studiehandledning Studiehandledning VT20
Litteraturlista Litteraturlista VT20 (193 Kb)
Schema Schema VT20
Undervisningsspråk   Engelska
Behörighet Kandidatexamen i ett samhällsvetenskapligt ämne eller lärarexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande, samt Engelska B eller motsvarande.
Kursansvarig Klas Roth
Kursadministratör

Emma West