Kursen behandlar teoretiska perspektiv på kunskap och lärande, samt skillnader mellan olika kunskapsformer inom hälsoområdet. Fokus ligger på hur lärandeprocesser beskrivs inom olika teoretiska perspektiv, samt relationen mellan kunskap som skapas inom vardagliga resp. inom kliniska och vetenskapliga sammanhang.

 

För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna:

 - redogöra för de teoretiska perspektiv på kunskap och lärande som kursen introducerar,

- analysera lärandesituationer med relevans för hälsa med utgångspunkt i dessa teoretiska perspektiv,

- diskutera skillnader mellan olika perspektiv och konsekvenser av dessa skillnader för kommunikation och lärande om hälsa

 

Undervisningen utgörs av föreläsningar och seminarier. kursens seminarier är obligatoriska. Frånvaro kompletteras med en skriftlig uppgift. För detaljerad information se studiehandledning för kursen.

Kursen går inom kandidatprogrammet i pedagogik och folkhälsa. Kursen ges även som fristående kurs VT20

Kurstillfälle VT2020 | HT2020
Kursperiod Period B, vecka 8-12 | Period B, vecka 40-44
Studieform 100%, Dag, Normal
Behörighet Matematik 2a eller 2b eller 2c och Samhällskunskap 1b alt 1a1+1a2. Engelska 6.
Ansökan Ansökan och kursplan
Schema

Schema VT20 | Schema HT20 

Studiehandledning

Studiehandledning VT20 |  Studiehandledning HT20 (661 Kb)

Litteraturlista Litteraturlista VT20 |  Litteraturlista HT20 (556 Kb)
Kursansvarig Robert Ohlsson
Kursadministration Peter Skoglund