Kursen ger en introduktion till pedagogiken som vetenskap och behandlar dess roll i relation till olika slags hälsofrämjande verksamheter. Vid sidan av centrala pedagogiska begrepp såsom kunskap, lärande, utveckling och meningsskapande, fokuseras även hälsobegreppet vars olika innebörder diskuteras i ett historiskt perspektiv.

För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna:

- redogöra för vad som kännetecknar pedagogiken som vetenskaplig disciplin och dess relation till praktiska verksamheter,

- diskutera pedagogikens roll inom hälsofrämjande verksamheter,

- diskutera hälsobegreppets innebörder i relation till olika strategier inom hälsofrämjande verksamheter.

Undervisningen utgörs av föreläsningar och seminarier. Kursens seminarier är obligatoriska. Frånvaro kompletteras med en skriftlig uppgift.

Kursen examineras genom en individuell skriftlig examination. För detaljerad information se studiehandledningen för kursen.

Kursen går även som fristående kurs VT20

Kurstillfälle VT2020 | HT2020
Kursperiod Period A, vecka 4-8 | Period A, vecka 36-40
Studieform 100%, Dag, Normal
Behörighet Matematik 2a eller 2b eller 2c och Samhällskunskap 1b alt 1a1+1a2. Engelska 6.
Ansökan Ansökan och kursplan
Kursplan PE01GN
Schema

Schema VT20 | Schema HT20 

Studiehandledning

Studiehandledning VT20 | Studiehandledning HT20 (664 Kb)  

Litteraturlista 

Litteraturlista VT20 | Litteraturlista HT20 (556 Kb)  

Kursansvarig Robert Ohlsson
Kursadministration Peter Skoglund