Kursen behandlar identitetsbegreppet och identitetsskapande processer i samband med hälsa och ohälsa ur ett interaktionistiskt perspektiv. Fokus ligger på hur föreställningar om kropp, genus och ålder kan bidra till och utmana människors identitetsskapande. Vidare problematiseras hälsopedagogens roll för ett hälso- och ohälsorelaterat identitetsskapande.

För godkänt betyg på kursen ska studenten kunna:
- redogöra för vad identitet är och hur identitet skapas ur ett interaktionistiskt perspektiv,
- analysera interaktionistiska identitetsskapande processer i samband med hälsa och ohälsa,
- diskutera hur olika dimensioner av identitet kan påverka människors identitet i hälsa och ohälsa,
- diskutera hälso- och ohälsorelaterade identitetsskapande processer i hälsopedagogiska insatser.

Undervisningen utgörs av föreläsningar och seminarier. Närvaro på kursens seminarier är obligatoriska. Frånvaro kompletteras vid ett gemensamt uppsamlingsseminarium. För detaljerad information se studiehandledning för kursen.

Kurstillfälle VT2020/HT2020
Kursperiod Period D vecka 19-23/Period D, vecka 49-3
Studieform 100%, Dag, Normal
Behörighet Matematik 2a eller 2b eller 2c och Samhällskunskap 1b alt 1a1+1a2. Engelska 6.
Ansökan  Ansökan och kursplan
Schema Schema VT20 (denna länk visar endast de tillfällen som är tidsbestämda. Fullständigt upplägg finns på kursens Athena-sida)/schema HT20 

Litteraturlista

Litteraturlista VT20/Litteraturlista HT20 publiceras senast 3 oktober

Studiehandledning Studiehandledning rev. 200423 VT20/studiehandledning HT20 publiceras senast 3 november. 
Kursansvarig Pelle Pelters
Kursadministration Peter Skoglund