Grundlärare inriktning LGF3Y, LG46Y, LGFRY

Kursen behandlar olika ansatser för utvärdering i och av skolverksamhet, och verksamhetsutveckling i skolan. Kursen bygger på följande teman:
- perspektiv på och metoder för utvecklings- och kvalitetsarbete i skolan med utgångspunkt i uppdrag och ansvarsförståelse,
- olika didaktiska modeller för kunskapsutveckling inom området, såsom exempelvis Learning study, formativ utvärdering, kollegial utvärdering samt
- internationella och nationella utvärderingar av skolverksamhet.

Behörighet Antagen till grundlärarprogrammet
Kursplan UCG20K
Kursperiod och schema

VT-20

Schema LGF3Y

Schema LG46Y

Litteraturlista

Se studiehandledning

Studiehandledning

Studiehandledning VT-20 LGF3Y

Studiehandledning VT-20 LG46Y

Webbregistrering

LGF3Y vt-2020 / 2020-01-07 - 2020-01-14

LG46Y vt-2020 / 2020-02-24 - 2020-03-06

Kursansvarig

Eva-Maria Tebano Ahlquist 

Per Gynther

Kursadministration Susanne Wickman
Omexamination

Vill du göra omexamination skickar du anmälan med namn, personnummer och universitetskontonamn till kursadministratören senast 10 dagar innan omexaminationen.

Omexaminationsdatum: 15 mars, 30 april och 14 juni