Kursen Skolan i samhället omfattar flera delkurser. Dessa orienterar sig mot olika kunskapsområden, men bärs upp av gemensamma frågor för lärarprofessionen. Det övergripande syftet med kursen är tvåfaldigt. Dels att visa hur skolan som institution kan förstås i relation till det omgivande samhället, dels att diskutera hur de uttalade intentionerna att skapa en skola för ett demokratiskt samhälle har präglat såväl skolans styrning som skolans praktik. Vidare introduceras ett vetenskapligt förhållningssätt och en akademisk kunskapssyn, samt skolans anspråk på objektivitet. Detta innebär bland annat att studenterna lär sig vetenskaplig argumentation och att kritiskt granska källor.

Kursen Skolan i Samhället UCG30K gavs sista gången våren 2019. Du som var antagen till UCG30K och har delar av kursen kvar följer kursplan för UCG30K från HT 2017. 

Behörighet Antagen till Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3.
Kursplan UCG32K
UCG30K 
(för dig som var antagen till Skolan i Samhället före HT19)
Delkurser

Kursen har fyra delkurser med egna delkurshemsidor och delkursansvariga:

1. Kunskap och vetenskap
2. Utbildningens historia och skolans plats i samhället
3. Juridik och etik i skolans värld
4. Framträdande och retorik

Kursperiod och schema

HT20: 3/11 - 17/1
Schemalänk: TimeEdit

 

VT20
-> Schema för Juridik och Etik

Studiehandledning 

Studiehandledning HT20

Studiehandledning VT20 (656 Kb)

Litteraturlista  Se respektive delkurshemsida
Webbregistrering

HT20:

Kursansvarig

David Thorsén

Kursadministration Lotta Engcrantz
Omexamination Se respektive delkurshemsida.