Kursen kan läsas som en fristående kurs om 7.5 hp eller som en delkurs inom kursen:
VPG01F Hälsopedagogik I 30 hp.

I den här kursen ges en introduktion av vad begreppet genus står för och vilken betydelse genus har på både ett individ och samhälleligt plan. Speciellt rikas fokus mot hur genus formas och har betydelse inom vård/omsorg och lärandesituationer. 

Kursen läses på helfart på distans med campusförlagda kursträffar. Observera att dessa inte är obligatoriska, kursen går att läsa helt på distans.

Kurstillfälle VT2019 & HT2019
Kursperiod Vecka 19 - 23 | 36 - 44
Studieform VT19 100%, campus | HT19 50%, Dag, Distans via Internet
Behörighet Grundläggande behörighet
Ansökan Ansökan och kursplan
Schema Schema HT19

Studiehandledning

Litteraturlista

Studiehandledning HT19 (148 Kb)

Litteraturlista HT19 (39 Kb)
Webregistrering

Du som antas till kursen HT19 måste webbregistrera dig för att behålla din plats.
Datum för webregistrering är 9-21 augusti 2019

Reservantagning

Reservantagning startar tidigast den 22 augusti 2019

Kursansvarig Ingrid Andersson
Kursadministration Ian Henshaw