Kursen kan läsas som en fristående kurs om 7.5 hp.

I den här kursen ges en introduktion av vad begreppet genus står för och vilken betydelse genus har på både ett individ och samhälleligt plan. Speciellt rikas fokus mot hur genus formas och har betydelse inom vård/omsorg och lärandesituationer. 

Kursen läses på halvfart på distans med campusförlagda kursträffar. Observera att dessa inte är obligatoriska, kursen går att läsa helt på distans.

Kurstillfälle VT2020 & HT2020
Kursperiod Vecka 4 - 12 | 36 - 45
Studieform VT20 50%, Dag, Distans via internet| HT20 50%, Dag, Distans via Internet
Behörighet Grundläggande behörighet
Ansökan Ansökan och kursplan
Schema

Schema HT20

Studiehandledning

Litteraturlista

Studiehandledning HT20 (677 Kb)

Litteraturlista HT20 (414 Kb)

Kursansvarig Gunilla Carstensen
Kursadministration Marcus Bigert