Kursen ingår som delkurs inom Pedagogik III, 30 hp.

Delkursen behandlar olika metodansatser avseende vetenskapsfilosofiska och teoretiska utgångspunkter, datainsamling, bearbetning och analys, kvalitetskriterier, forskarens roll och forskningsetik. Särskild tonvikt läggs på övning av analysarbete inom olika metodansatser. Kritisk jämförelse samt utveckling av självständigt förhållningssätt ges ett betydande utrymme i kursen. Kursuppgifterna examineras fortlöpande vid seminarier och genom skriftliga och muntliga uppgifter som genomförs både individuellt och i grupp. En skriftlig forskningsplan är slutuppgift och den behandlas vid ett examinerande seminarium. För mer ingående information se studiehandledning för delkursen.

Kursen ingår som delkurs inom Pedagogik III, 30 hp

Kursen ges HT | VT (dag, 100%)
Period A och B | Vecka 36 - 44 | Vecka 8 - 12
Kursansvarig lärare

Petra Roll Bennet

Studiehandledning

Litteraturlista

Studiehandledning VT20 (649 Kb)

Litteraturlista VT20 (75 Kb)

Schema

Schema VT20

Kursadministration

Ian Henshaw