Kursen behandlar teorier och policy kring hur utbildning i språk och literacitet bedrivs i olika länder och i olika sammanhang. Aktuell teori och policy inom områden så som modersmålsundervisning, andraspråksundervisning, undervisning i främmande språk, undervisning i minoritetsspråk, grundläggande läs- och skrivundervisning behandlas i ett internationellt och jämförande perspektiv.

Kursen innehåller obligatorisk undervisning som kombinerar föreläsningar, seminarier, diskussioner och grupparbeten för att uppnå de förväntade studieresultaten. I kursen ingår obligatorisk presentation av egen examinationsuppgift samt opposition, det vill säga en kritisk granskning av annan students examinationsuppgift. För den obligatoriska undervisningen krävs en närvaro motsvarande 80 %. Frånvaro som omfattar mer än 20 % av den obligatoriska undervisningen behöver kompenseras med extra kursuppgifter.

 

  Kurstillfälle HT  
  Kursperiod Vecka 40-44  
  Studieform 100%, normal  
  Särskild behörighet

Examen i ett samhällsvetenskapligt eller humanistiskt ämne eller lärarexamen om minst 180 högskolepoäng samt Engelska 6 eller motsvarande.

 
  Ansökan och kursplan

Ansök här
Kursplan, gäller från HT19

 
  Studiehandledning Studiehandledning HT19  
  Litteraturlista Litteraturlista HT19  
  Schema Schema HT19  
  Kursansvarig Ulf Fredriksson  
  Kursadministration

Emma West