Kursen ingår som delkurs inom Pedagogik II, 30 hp.
Delkursen behandlar pedagogiskt ledarskap, i bemärkelsen ett verksamhetsnära ledarskap inriktat mot lärande, utveckling och förändring i arbetsorganisationer. Därvid behandlas hur man som ledare kan skapa förutsättningar för lärande och utveckling.

Delkursen examineras dels genom en genomförd gruppuppgift och dels genom en individuell hemskrivning. Betyg på delkursen baseras på den individuella hemskrivningen.

Kursen ges VT | HT (dag, 100%)
Period C | Vecka 13 - 18 | Vecka 45 - 49
Kursansvarig lärare Susanne Andersson
Studiehandledning
Litteraturlista
Studiehandledning VT20 (566 Kb)
Litteraturlista VT20 (12 Kb)
Schema

Schema VT20

Kursadministration

Ian Henshaw