Kursen behandlar yrkesetiska problem och dilemman, och relaterar dessa till etisk teori och förskolans och skolans demokratiska uppdrag och grundläggande värden. Etiska problem och dilemman sätts i relation till lärares ledarskap, och till olika typer av professionella samtal. Därvid behandlar kursen förutsättningar och villkor för professionella samtal, och belyser hur villkor för samtal är relaterade till etisk teori, barns rättigheter och förskolans och skolans värdegrund.
I kursen ingår VFU som hänför till kursens tema kring professionella samtal.
Behörighet

Antagen till lärarprogrammen FLÄRP, BLÄRP, LÄRAA eller LÄRAB samt
120 godkända högskolepoäng om inriktningen omfattar 210-240 hp.
180 godkända högskolepoäng om inriktningen omfattar 270-330 hp.

Ansökan Stephanie Lisak
Kursplan UC430L
Kursperiod och schema

VT20: Schema (samläser med VAL)

Litteraturlista

Kurslitteratur VT20

Studiehandledning

Studiehandledning VT20

Webbregistrering

VT20: 7/1 - 14/1

Kursansvarig Hans Melkersson
Kursadministration Stephanie Lisak
Omexamination

VT20:

 

20 mars kl 16:00

19 augusti kl 16:00

 

Vill du göra omexamination skickar du anmälan med namn, personnummer, kurskod, program och universitetskontonamn till kursadministratöreren senast en vecka innan omexaminationen. Du läggs då in på en Athenasajt som öppnas några dagar innan omexaminationen.