Kursen ger fördjupning i ämnet pedagogik samt fortsatt utveckling av ett vetenskapligt förhållningssätt genom en egen studie omfattande 15 hp. I anslutning till examensarbetet får du öva att formulera en egen forskningsfråga och problemställning och genomföra en forskningsorientering samt fördjupa dig i kunskaper om de teoretiska och metodologiska villkor som finns för pedagogisk forskning.

Kursen samläses med Pedagogik III med inriktning mot personal, arbete och organisation (PEG310), 30 hp, och med studenter som valt pedagogik som huvudämne under termin 3 - 5 på Kandidatprogrammet i mångfaldsstudier.

Kursens upplägg

Delkurs 1: Pedagogikens forskningsfält, 5 hp
Delkurs 2: Vetenskaplig teori och metod III, 10 hp
Delkurs 3: Examensarbete, 15 hp

 

Kurstillfälle HT | VT
Kursperiod Vecka 36 - 3 | Vecka 4 - 23
Studieform Dag, 100% Campus
Behörighet Särskild behörighet: Pedagogik I, 30 högskolepoäng, Pedagogik II, 30 högskolepoäng. Metodkurser om minst 15 hp.
Schema

Schema HT20

Ansökan och kursplan Ansökan och aktuell kursplan
Kursplan PEG300 antagna senast HT16
Kursplan PEG320 fr VT17
Studierektor Helena Rehn
Kursadministration

Marcus Bigert