Kursen ingår som delkurs inom Pedagogik II, 30 hp.
I denna kurs får du utveckla din kunskap om förändring i organisationer och din förmåga att analysera och kritiskt granska pågående förändringssatsningar utifrån olika teoretiska perspektiv.

Såväl företag som offentliga organisationer är i dag utsatta för ett ständigt förändringstryck. Förändring är därför något som alla som arbetar i organisationer, ledare som anställda, påverkas av och måste förhålla sig till. Långt ifrån alla förändringssatsningar är dock framgångsrika. Resultaten beror inte bara på förändringsstrategin i sig, utan även på vilka organisatoriska förutsättningar som finns för lärande i verksamheten. I kursen behandlas olika teoretiska perspektiv på förändring och på förutsättningar i organisationer för individer och hela organisationer att förändras.

Ett viktigt inslag i kursen är att tillämpa teorierna genom att  analysera en verklig organisation och dess förändringsarbete. Du kommer också att få möjlighet att  reflektera över och utveckla en självständigt vald problematik som relaterar till förändring i organisationer.

Kursen genomförs i fyra moment:

  • Föreläsning utifrån ett planerings-perspektiv på förändring i organisationer, möte med representanter från en verklig organisation, grupparbete med utkast till organisationsanalys 1, uppföljande seminarium med återkoppling,
  • Föreläsning utifrån ett organiserings-perspektiv på förändring, besök på organisationen och möte med representanter från organisationen som beskriver pågående förändringar, grupparbete med utkast till förändringsanalys 2, uppföljande seminarium med återkoppling,
  • Grupparbete med slutrapport, redovisning och opposition av rapport,
  • Självständigt, individuellt arbete utifrån ett valfritt tema inom kursens ram.


 

Kursen ges VT | HT (dag, 50%)
Period A och B | Vecka 4 - 12 | Vecka 36 - 44
Kursansvarig lärare Pär Larsson

Studiehandledning

Litteraturlista

Studiehandledning VT20 (361 Kb)

Litteraturlista VT20 (148 Kb)

Schema

Schema VT20

Kursadministration Ian Henshaw