Kursen undersöker den högre utbildningens förändring i det globaliserade samhället. Kursen behandlar teori, policy och praktik om internationalisering som en globaliseringsprocess i tvärsnittet mellan strukturella, organisatoriska, akademiska och utbildningens innehållsmässiga begränsningar. Kursdeltagarna erbjuds en ökad förståelse för kritisk granskning av internationell högre utbildning ur jämförande analytiska perspektiv.

Kursen innehåller obligatorisk undervisning som kombinerar föreläsningar, seminarier, diskussioner och grupparbeten för att uppnå de förväntade studieresultaten. I kursen ingår obligatorisk presentation av egen examinationsuppgift samt opposition, det vill säga en kritisk granskning av annan students examinationsuppgift. För den obligatoriska undervisningen krävs en närvaro motsvarande 80 %. Frånvaro som omfattar mer än 20 % av den obligatoriska undervisningen behöver kompenseras med extra kursuppgifter.

Kurstillfälle HT19
Kursperiod Vecka 36-40
Studieform 100%, normal
Särskild behörighet

Examen i ett samhällsvetenskapligt eller humanistiskt ämne eller lärarexamen om minst 180 högskolepoäng samt Engelska 6 eller motsvarande.

Ansökan och kursplan

Ansökan
Kursplan, gäller från HT18

Kursplan, gäller från HT19

Schema Schema HT19
Litteraturlista Litteraturlista HT19
Studiehandledning Studiehandledning HT19
Kursansvarig

Meeri Hellstén

Kursadministration

Emma West