Denna kurs är en fortsättning av Det professionella samtalet I, och tar upp teorier om och tillämpning av professionella pedagogiska samtal. Undervisningen är processinriktad och bygger i stor utsträckning på kursdeltagarnas behov och erfarenheter. Vid träffarna sker förläsningar, seminarier samt bearbetning och belysning av autentiska samtal där kursdeltagarna analyserar och erhåller återkoppling på sina insatser. Mellan träffarna genomförs studieuppgifterna enskilt och i grupp via nätet.

Kurstillfälle

VT20

Kursen ges inte HT20 utan ges nästa gång VT21

Kursperiod VT20: Vecka 13 - 23
Studieform 50%, normal
Behörighet Särskild behörighet: Det professionella samtalet I
Ansökan

Ansökan och kurplan

Schema

Schema VT20

Studiehandledning
Litteraturlista

Studiehandledning VT19
Litteraturlista VT19

Webbregistrering Information kommer senare
Reservantagning Information kommer senare
Kursansvarig lärare Daniel Hailemariam
Utbildningsadministration Marie Beckeman