Denna kurs är en fortsättning av Det professionella samtalet I, och tar upp teorier om och tillämpning av professionella pedagogiska samtal. Undervisningen är processinriktad och bygger i stor utsträckning på kursdeltagarnas behov och erfarenheter. Vid träffarna sker förläsningar, seminarier samt bearbetning och belysning av autentiska samtal där kursdeltagarna analyserar och erhåller återkoppling på sina insatser. Mellan träffarna genomförs studieuppgifterna enskilt och i grupp via nätet.

Kurstillfälle VT20
Kursperiod Vecka 13 - 23
Studieform 50%, normal
Behörighet Särskild behörighet: Det professionella samtalet I
Ansökan

Ansökan och kurplan
Kursen ges inte HT19

Schema

Schema VT19

Studiehandledning
Litteraturlista

Studiehandledning VT19
Litteraturlista VT19

Webbregistrering Information inför VT20 kommer senare
Reservantagning Information inför VT20 kommer senare
Kursansvarig lärare Daniel Hailemariam
Kursadministration Marie Beckeman