Denna kurs är en fortsättning av Det professionella samtalet I, och tar upp teorier om och tillämpning av professionella pedagogiska samtal. Undervisningen är processinriktad och bygger i stor utsträckning på kursdeltagarnas behov och erfarenheter. Vid träffarna sker förläsningar, seminarier samt bearbetning och belysning av autentiska samtal där kursdeltagarna analyserar och erhåller återkoppling på sina insatser. Mellan träffarna genomförs studieuppgifterna enskilt och i grupp via nätet.

Kurstillfälle

VT21

Kursperiod VT21: Vecka 12 - 22
Studieform 50%, normal
Behörighet Särskild behörighet: Det professionella samtalet I
Ansökan

Ansökan och kurplan

Schema

Schema VT20

Studiehandledning
Litteraturlista

Studiehandledning med litteraturlista VT20

Webregistrering Information inför VT21 kommer senare.
Reservantagning Information inför VT21 kommer senare.
Kursansvarig lärare Daniel Hailemariam
Utbildningsadministration Marie Beckeman