Kursen behandlar det professionella samtalet med förhållningssätt, metoder och färdigheter samt teorier om kommunikation och samtal. Undervisningen bygger på föreläsningar, seminarier, bearbetning och belysning av autentiska samtal. Mellan träffarna genomförs studieuppgifter enskilt och i grupp via nätet. Kursen lämpar sig för alla som använder samtal som redskap i sitt arbete.  

Kurstillfälle VT20 | HT20
Kursperiod Vecka 4 - 12 | Vecka 36 - 45
Studieform 50%, normal
Behörighet

Grundläggande behörighet

Ansökan Ansökan och kursplan
Schema

Schema VT20

Preliminärt schema HT20

Litteraturlista

Studiehandledning

Litteraturlista VT20

Studiehandledning VT20

Webbregistrering Information kommer senare
Reservantagning Information kommer senare
Kursansvarig Daniel Hailemariam
Utbildningsadministration Marie Beckeman