Kursen behandlar det professionella samtalet med förhållningssätt, metoder och färdigheter samt teorier om kommunikation och samtal. Undervisningen bygger på föreläsningar, seminarier, bearbetning och belysning av autentiska samtal. Mellan träffarna genomförs studieuppgifter enskilt och i grupp via nätet. Kursen lämpar sig för alla som använder samtal som redskap i sitt arbete.  

Kurstillfälle HT20 | VT21
Kursperiod Vecka 36 - 45 | Vecka 3 - 12
Studieform 50%, normal
Behörighet

Grundläggande behörighet

Ansökan Ansökan och kursplan
Schema

Schema HT20

Litteraturlista

Studiehandledning

Litteraturlista HT20

Studiehandledning HT20

Webbregistrering

Information inför VT21 kommer senare.

Reservantagning

Information inför VT21 kommer senare.

Kursansvarig Daniel Hailemariam
Utbildningsadministration Marie Beckeman