Funderar du på hur du ska kunna stödja och utveckla nyutbildade lärare under deras första tid i yrket, eller vad det är för skillnad mellan att vara mentor och handledare?

Kursen vänder sig till utbildade lärare/förskollärare som är, eller ska bli, mentorer för nyutbildade lärare under introduktionsperioden.

Med hjälp av forskning och teorier om mentorskap och professionell utveckling diskuteras och problematiseras mentorsrollen och nya lärares villkor och förutsättningar. Didaktiska redskap som samtalsmetodik, kunskapsanalyser, perspektiv på lärande, undervisnings- och verksamhetsplanering samt bedömningsrelaterad dokumentation praktiseras under kursen.
 

Kursen ges HT18 (50%)
Kursperiod Period 1
Behörighet Förskollärarexamen eller lärarexamen samt minst två års yrkeserfarenhet.
Kursdokument

Schema HT18

Litteraturlista HT18 (722 Kb)

Studiehandledning HT18 (894 Kb)

Webbregistrering  
Kursansvarig Eva Edman Stålbrandt
Kursadministration Jolina Ekholm