Kursen Eleven i skolan omfattar flera delkurser.

Behörighet Antagen till grundlärarprogrammet. Matematik för grundlärare I, 7,5 hp, Svenska för grundlärare I, 15 hp samt VFU I, 7,5 hp eller motsvarande.
Kursplan UCG38K
Delkurser

Kursen har tre delkurser med egna delkurshemsidor och delkursansvariga:

1. Teorier om lärande, 7,5 hp
2. Sociala relationer i skolan, 7,5 hp
3. Specialpedagogik, 7,5 hp

Kursperiod och schema

HT2019

Schema

Litteraturlista

Litteraturlista ht-19 - vt-20

Studieinformation

Studiehandledning ht-19 - vt-20

Webbregistrering Webbregistrering till och med 31/10
Kursansvarig Jonas Von Reybekiel Trostek
Kursadministration Susanne Wickman
Omexamination Se respektive delkurshemsida