Kursen Eleven i skolan omfattar flera delkurser.

Behörighet Antagen till grundlärarprogrammet. Matematik för grundlärare I, 7,5 hp, Svenska för grundlärare I, 15 hp samt VFU I, 7,5 hp eller motsvarande.
Kursplan UCG38K
Delkurser

Kursen har tre delkurser med egna delkurshemsidor och delkursansvariga:

1. Teorier om lärande, 7,5 hp
2. Sociala relationer i skolan, 7,5 hp
3. Specialpedagogik, 7,5 hp

Kursperiod och schema

HT2020

Schema

Litteraturlista

Litteraturlista för delkurs 1: Teorier om lärande ht20

Studieinformation

Studiehandledning för ht20-vt21

 

Webbregistrering Webbregistrering
Kursansvarig

Caroline Ignell

Kursadministration Stephanie Lisak
Omexamination Se respektive delkurshemsida