Kursen Eleven i skolan omfattar flera delkurser.

Behörighet Antagen till grundlärarprogrammet. Matematik för grundlärare I, 7,5 hp, Svenska för grundlärare I, 15 hp samt VFU I, 7,5 hp eller motsvarande.
Kursplan UCG38K
Delkurser

Kursen har tre delkurser med egna delkurshemsidor och delkursansvariga:

1. Teorier om lärande, 7,5 hp
2. Sociala relationer i skolan, 7,5 hp
3. Specialpedagogik, 7,5 hp

Kursperiod och schema

HT2019

Schema

VT2020

Schema UCG38K / UCG37K

Litteraturlista

Litteraturlista ht-19 - vt-20

Studieinformation

Studiehandledning vt-20

 

Webbregistrering Webbregistrering
Kursansvarig

Jonas Von Reybekiel Trostek

Caroline Ignell VT-20

Kursadministration Susanne Wickman
Omexamination Se respektive delkurshemsida