Delkurs till Eleven i skolan (UCA40K) för KPU/Ämneslärare Ma/Nv.

 

Helkurshemsida UCA40K
Delkursperiod och schema

 

Litteraturlista Se helkurshemsida.
Studiehandledning

Se helkurshemsida.

Webbregistrering Se helkurshemsida.
Delkursansvarig Jonas von Reybekiel Trostek
Delkursadministration Susanne Wickman
Omexamination

Vid omexamination kontaktar du kursadministratören och anmäler att du ska göra en omexamination senast en vecka innan omexaminationstillfället. Du kommer då att få tillgång till en separat Mondosida där du har möjlighet att lämna in en omarbetad rapport. Det är samma uppgift, samma kurslitteratur och samma betygskriterier som gäller vid omexamination. Då du kontaktar kursadministratören uppger du ditt namn så som det är registrerat i Mondo, ditt ärende, vilken kurs det är fråga om, vilken termin du varit registrerad, samt ditt användarnamn på Mondo. Om du har frågor om omexaminationen vänder du dig till Ann Kylén (ann.kylen@edu.su.se) som är ansvarig.

Följande datum gäller för omexamination: