Kursen ges inom VAL/ULV-projektet och ersätter Att organisera för, värdera och bedöma lärande - kurs inom VAL/ULV-projektet.
Kursen behandlar historiska och internationella perspektiv på bedömning och betygsättning samt olika bedömningstraditioner inom olika kunskapsområden och skolformer. Vidare behandlas redskap för utvärdering och utveckling av pedagogiska verksamheter.

Kursen erbjuder dig möjligheter att fördjupa dina didaktiska kunskaper i att analysera, dokumentera och värdera elevers lärande och utveckling i förhållande till skolans mål. Du får lära dig mer om relationer mellan styrdokument, system för bedömning av kunskapsutveckling och regelverk för betygsättning.

Under kursens gång får du vid flera tillfällen pröva dina kunskaper för att avslutningsvis sammanställa dem i en skriftlig examinationsuppgift.

Behörighet Antagen till VAL- eller ULV-projektet
Kursplan DIA16U (VAL) DIA15U (ULV)
Kursperiod och schema

Våren 2020: period C & D, 50%

 

Litteraturlista

Studiehandledning

Litteraturlista VT20

Studiehandledning VT20

Webbregistrering

VT20: 7/1 - 3/3

Kursansvarig

Eva Insulander

Kursadministration Stephanie Lisak
Omexamination

Datum för sista inlämningsdag av omexamination:

VT20:

27 mars 2020 kl 23:59

7 juni 2020 kl 23:59

                                    

Vill du göra omexamination skickar du anmälan med namn, personnummer och universitetskontonamn till kursadministratören senast tvåveckor innan omexaminationen. Du läggs då in på en Athenasajt som öppnas några dagar innan omexaminationen.

Studenter som läste kursen VT18 och tidigare examineras enligt uppgiften och litteraturlistan som gäller för HT19.