Inom didaktisk forskning – studier av lärande och undervisning – används idag ett relativt stort antal teoretiska perspektiv och metoder och ansatser, dvs. olika forskningsinriktningar. Skilda forskningsinriktning avgränsar och ställer olika frågor kring didaktikens fenomen lärande och undervisning. Ur några perspektiv fokuseras studierna på individers handlingar och erfarenheter i olika lärprocesser. Andra ställer frågor om lärande i relation till kommunikation och de mellanmänskliga processer där lärandet sker tex i undervisningssituationer. Några intresserar sig för utbildningsinstitutioner eller för lärande och undervisning på en samhällelig nivå eller för hur lärande bedöms.

I kursen lär du dig att undersöka olika forskningsinriktningar och hur de avgränsar och metodiskt undersöker didaktikens fenomen. Under kursen behandlas även hur man inom olika traditioner förhåller sig till databearbetningens tre faser: beskrivning, analys samt tolkning. I slutet av kursen arbetar du fram en plan för din kommande uppsats där du prövar ett par forskningsinriktningar med relevans för just ditt kunskapsintresse.

Kursen ges på 50% helt på distans och du arbetar därför med litteraturen på de tider som passar dig ca 20 timmar i veckan. Under kursens gång arbetar du kontinuerligt med att besvara frågor på litteraturen. Du publicerar dina texter i webbplattformen Mondo och får skriftlig återkoppling av medstudenter och av läraren. Kursen examineras dels med en tenta som sker vid egen dator och där du ska visa att du förstår skillnader mellan olika perspektiv, dels genom att du skriver ett uppsats-pm.
 

Kurstillfälle VT2019
Kursperiod Vecka 13 - 23
Studieform 50%, distans via internet
Ansökan och kursplan Kursplan
Särskild behörighet

Lärarexamen om minst 180 hp, alternativt Kandidatexamen i didaktik eller pedagogik. Metodkurs om 7,5 hp på grundnivå. Svenska B.

Kursdokument

Litteraturlista VT19
Välkomstbrev VT19 (146 Kb)
Studiehandledning VT19 (343 Kb)

Webregistrering  
Reservantagning  
Kursansvarig Eva Svärdemo-Åberg
Kursadministration Jolina Ekholm