Kursinfo, rev 28/12 2018 (Ann Kylén, kursansvarig)

I kursen studeras teoretiska perspektiv och metoder med relevans för studier av didaktiska situationer och verksamheter. Vidare behandlas datainsamlingsmetoder såsom observationer och olika former av intervjuer samt textstudier. Särskild vikt läggs vid hur man formulerar forskningsfrågor som är koherenta med valet av metod och perspektiv. Därutöver behandlas skrivprocessen i den vetenskapliga genren.

I kursen problematiseras olika synsätt på vetenskap, vardagliga påståenden och idén om sanning”. Vidare diskuteras vilka anspråk på ny kunskap som ställs i undersökningssyfte samt att relatera dessa till de slutsatser som är möjliga att dra av de data man samlat in (eller planerar samla in).

Kursen bedrivs på 50% på distans vilket motsvarar i genomsnitt ca 20 timmars studietide per vecka. Kursen ställer höga krav på självständigt ansvar för studierna. Som komplement till studiehandledning och kursuppgifter måste du på egen initiativ läsa all information och använda de resurser som finns på mondo, samt söka egen information vid behov. 

Två frivilliga seminarier erbjuds också den 30 januari kl. 16-18 och den 6 mars kl 16-18.

I Mondo finner du fyra obligatoriska kursuppgifter som ska skickas in enligt angivna datum. Uppgifterna leder successivt fram mot den avslutande examinationsuppgiften.  

Kursen samläses med UCG04U Didaktik: forskningsmetoder I - kurs inom VAL-projektet 7,5 hp

Information om upprop

Kursen startar den 21 januari 2019. Då ska ni som kommer att delta i kursen höra av er i ett upprop på Mondo. Uppropet finns i Forum. 
Du kan göra ditt upprop när som helst på dagen. 

 

Kursen ges:

HT/VT (50%, distans)

Webbregistrering:

VT20: 7/1 - 14/1

Behörighet:

Grundläggande behörighet.

Ansökan: Ansökan och kursplan
Kursdokument

Litteraturlista VT19

Kursansvarig:

Ann Kylén

Kursadministration:

Stephanie Lisak