Kursen syftar till att åskådliggöra skolans kunskapsuppdrag i relation till skolans styrning och skolpraktikens villkor. I kursen ges en introduktion till läroplansteori och didaktikens frågor och begrepp. Fokus riktas mot skolans formulerade och realiserade uppdrag med särskild betoning på vad som i dessa räknas som giltig och eftersträvansvärd kunskap. Centralt i kursen är utövandet av lärarprofessionen i mötet mellan styrning och praktik. Samläser med UDG05L.

Behörighet Antagen till VAL-projektet
Kursplan DIG05U
Kursperiod och schema

VT20: Schema

Litteraturlista

Kurslitteratur DIG05U VT20

Studiehandledning

Studiemanual VT20

Webbregistrering

VT20: 7/1 - 14/1

Kursansvarig

Larissa Mickwitz

Kursadministration Stephanie Lisak
Omexamination

3 maj 2020 kl. 18:00

Vill du göra omexamination skickar du anmälan med namn, personnummer och universitetskontonamn till kursadministratören senast en vecka innan omexaminationen. Du läggs då in på en Athenasajt som öppnas några dagar innan omexaminationen.