PEDAGOGIK GRUNDNIVÅ
Pedagogik I (PEG100), 30 hp HT18 VT19
Pedagogik II (PEG220), 30 hp HT18 VT19
Pedagogik III (PEG320), 30 hp HT18 VT19
Hälsopedagogik I, 30 hp (VPG01F) HT18 VT19
Hälsopedagogik II, 30 hp (VPG07F) HT18 VT19
Hälsopedagogik III, 30 hp (VPG10F) HT18 VT19
Att hantera konflikter i arbetslivet, 7.5 hp (YPG10F) HT18 VT19
Det professionella samtalet I, 7,5 hp (UC108F) HT18 VT19
Det professionella samtalet II, 7,5 hp (UC109F) HT18 VT19
Genus i vård, hälsa och lärande, 7.5 hp (VPG060) HT18 VT19
Handledning för yrkeslärare, 7.5 hp (YPG30F) HT18  
Hälsopedagogik I, 15 hp (VPG03F) HT18 VT19
Hälsopedagogik II, 7.5 hp (VPG09F)   VT18
Kommunikation, ledarskap och hälsa, 15 hp (VPG04F) HT18 VT19
Montessoripedagogik (UCG010), 30 hp HT18  
Projekt och projektorganisation, 15 hp (YPG02F) HT18 VT19

 

SOMMARKURS

Akademiskt läsande och skrivande (PEG102), 7.5 hp ST18 ST19
Introduktion till universitetsstudier (PEG101), 7.5 hp ST18  

 

PEDAGOGIK AVANCERAD NIVÅ
Att hantera konflikter i arbetslivet - utmaningar och strategier (YPA100), 7.5 hp HT19  
Arbetslivets mångfald och förändring (PEA 425), 7.5 hp   VT19
Individens meningsskapande i utmanande existentiella livssituationer (PEA451), 7.5 hp HT19  
Inkludering och exkludering inom områdena vård och hälsa (VPA104), 7.5 hp HT18  
Karriärvägledning i förändring (PEA426), 7.5 hp HT19  
Kommunikativt ledarskap (UCA433), 7,5 hp HT18  
Kritiska perspektiv på karriärprocesser (PEA406), 7.5 hp   VT19
Ledarskap i teori och praktik (PEA421), 7.5 hp HT18 VT19
Makt och påverkansprocesser i samhälle och arbetsliv (PEA422), 7.5 hp   VT19
Organisationspedagogik - lärande och ledarskap (PEA403), 7.5 hp   VT19
Pedagogik och hälsa (PEA455), 7.5 hp   VT19
Pedagogikens idéhistoria (PEA400), 7.5 hp HT18  
Pedagogikens utopier (PEA427), 7.5 hp   VT19
Personalvetenskaplig integration i pedagogik med praktik (PEA420), 15 hp   VT19
Styrning, utvärdering och utveckling (UCA437), 7.5 hp HT19  
Utbildning och samhällsförändringar (PEA423), 7.5 hp   VT19
Utbildningspolitik och pedagogiska praktiker (PEA429), 7.5 hp HT19  

 

DIDAKTIK GRUNDNIVÅ
Didaktik: forskningsmetoder I (UDG14F), 7,5 hp HT18 HT19
Självständigt arbete i didaktik (DIG37F), 15 hp HT18 HT19

 

DIDAKTIK AVANCERAD NIVÅ

Design för lärande (UDA27F), 7.5 hp HT18  
Didaktik: forskningsmetoder II (DIA12F), 7,5 hp   VT19
Didaktiska perspektiv på lärande (UDA40F), 7,5 hp   VT19
Digitala redskap i analyser av pedagogiska och didaktiska fenomen (DIA30F), 7.5 hp   VT19
Dokumentation, bedömning och betygsättning av kunskap (UDA29F), 7.5 hp HT18  
Kritiska studier av kunskaper om didaktiska fenomen (DIA31F), 7.5 hp   VT19
Learning study - utveckling av undervisning för lärande i skolan (DIA40F), 15 hp   VT19
Mentorskap i förskola och skola (DIA45F), 7.5 hp HT18  

 

INTERNATIONELL OCH JÄMFÖRANDE PEDAGOGIK GRUNDNIVÅ
Utbildning i det mångkulturella samhället (IPG100), 15 hp HT18  

 

INTERNATIONELL OCH JÄMFÖRANDE PEDAGOGIK AVANCERAD NIVÅ
Internationell högre utbildning ur jämförande perspektiv (IPA461), 7.5 hp HT18  
Intersektionella perspektiv inom pedagogisk forskning (IPA462), 7.5 hp HT18  
Mänskliga rättigheter och utbildning (IPA459), 7.5 hp HT18  
Språk och utbildning i ett internationellt perspektiv (IPA458), 7.5 hp HT18