PEDAGOGIK GRUNDNIVÅ
Pedagogik I (PEG100), 30 hp HT19 VT20
Pedagogik II (PEG220), 30 hp HT19 VT20
Pedagogik III (PEG320), 30 hp HT19 VT20
Hälsopedagogik II, 30 hp (VPG07F) HT19  
Hälsopedagogik III, 30 hp (VPG10F) HT19 VT20
Att hantera konflikter i arbetslivet, 7.5 hp (YPG10F) HT19 VT20
Argumentera med forskning (PEG105), 7.5 hp   VT20
Det professionella samtalet I, 7,5 hp (UC108F) HT19 VT20
Det professionella samtalet II, 7,5 hp (UC109F)   VT20
Genus i vård, hälsa och lärande, 7.5 hp (VPG060) HT19 VT20
Handledning för yrkeslärare (YP30F), 7.5 hp   VT20
Identitet, hälsa och sjukdom, 7.5 hp (PE04GN)   VT20
Introduktion till pedagogik och hälsa, (PE01GN) 7.5 hp   VT20
Kommunikation, ledarskap och hälsa, 15 hp (VPG04F) HT19 VT20
Kunskap, lärande och hälsa, 7.5 hp (PE02GN)   VT20
Learning study (UCG040), 15 hp   VT20
Montessoripedagogik (UCG010), 30 hp HT19/HT20  
Montessoripedagogik - implementering och utvecklingsarbete (UCG020), 30 hp HT20 VT20
Projekt och projektorganisation, 15 hp (YPG02F) HT19 VT20
Utbildning i det mångkulturella samhället (PEG104), 15 hp HT19 VT20
Vetenskaplig teori och metod I, 7.5 hp (PEG103) HT19 VT20

 

SOMMARKURS

Akademiskt läsande och skrivande (PEG102), 7.5 hp   ST19

 

PEDAGOGIK AVANCERAD NIVÅ
Att hantera konflikter i arbetslivet - utmaningar och strategier (YPA100), 7.5 hp HT19 VT20
Arbetslivets mångfald och förändring (PEA 425), 7.5 hp   VT20
Design för lärande (UDA27F), 7.5 hp HT19  
Didaktisk design som kunskapområde och forskningsfält (PEA431), 7,5 hp   VT20
Digitala redskap i analyser av pedagogiska och didaktiska fenomen (DIA30F), 7.5 hp   VT20
Dokumentation, bedömning och betygsättning av kunskap (UDA29F), 7.5 hp HT19  
Globalisering och utbildning (PEA465), 7,5 hp   VT20
Individens meningsskapande i utmanande existentiella livssituationer (PEA451), 7.5 hp HT19  
Inkludering och exkludering inom områdena vård och hälsa (VPA104), 7.5 hp HT19  
Internationella perspektiv på utbildning (PEA438), 7.5 hp   VT20
Intersektionella perspektiv inom pedagogisk forskning (IPA462), 7.5 hp HT19  
Internationell högre utbildning ur jämförande perspektiv (IPA461), 7.5 hp HT19  
Introduktion till pedagogiska forskningsmetoder (PEA464), 15 hp   VT20
Karriärvägledning i förändring (PEA426), 7.5 hp HT19  
Kommunikativt ledarskap (UCA433), 7,5 hp HT19  
Kritiska perspektiv på karriärprocesser (PEA406), 7.5 hp   VT20
Kritiska studier av kunskaper om didaktiska fenomen (DIA31F), 7.5 hp   VT20
Ledarskap i teori och praktik (PEA421), 7.5 hp   VT20
Makt och påverkansprocesser i samhälle och arbetsliv (PEA422), 7.5 hp   VT20
Mänskliga rättigheter och utbildning (IPA459), 7.5 hp HT19  
Organisationspedagogik - lärande och ledarskap (PEA403), 7.5 hp   VT20
Pedagogik och hälsa (PEA455), 7.5 hp   VT20
Pedagogikens utopier (PEA427), 7.5 hp HT19  
Personalvetenskaplig integration i pedagogik med praktik (PEA420), 15 hp   VT20
Språk och utbildning i ett internationellt perspektiv (IPA458), 7.5 hp HT19  
Styrning, utvärdering och utveckling (UCA437), 7.5 hp HT19  
Teoretiska perspektiv på kropp och kroppslighet (PEA453), 7,5 hp   VT20
Teorier om lärande och bedömning i studier av klassrumsinteraktion (PEA432), 7,5 hp   VT20
Utbildning och samhällsförändringar (PEA423), 7.5 hp   VT20
Utbildning och utveckling (PEA466), 7,5 hp   VT20
Utbildningspolitik och pedagogiska praktiker (PEA429), 7.5 hp HT19