PEDAGOGIK GRUNDNIVÅ
Pedagogik I (PEG100), 30 hp HT19 VT19
Pedagogik II (PEG220), 30 hp HT19 VT19
Pedagogik III (PEG320), 30 hp HT19 VT19
Hälsopedagogik I, 30 hp (VPG01F)   VT19
Hälsopedagogik II, 30 hp (VPG07F) HT19 VT19
Hälsopedagogik III, 30 hp (VPG10F) HT19 VT19
Att hantera konflikter i arbetslivet, 7.5 hp (YPG10F) HT19 VT19
Det professionella samtalet I, 7,5 hp (UC108F) HT19 VT19
Det professionella samtalet II, 7,5 hp (UC109F)   VT19/VT20
Genus i vård, hälsa och lärande, 7.5 hp (VPG060) HT19 VT19
Hälsopedagogik I, 15 hp (VPG03F)   VT19
Kommunikation, ledarskap och hälsa, 15 hp (VPG04F) HT19 VT19
Montessoripedagogik (UCG010), 30 hp HT19  
Projekt och projektorganisation, 15 hp (YPG02F) HT19 VT19

 

SOMMARKURS

Akademiskt läsande och skrivande (PEG102), 7.5 hp   ST19

 

PEDAGOGIK AVANCERAD NIVÅ
Att hantera konflikter i arbetslivet - utmaningar och strategier (YPA100), 7.5 hp HT19  
Arbetslivets mångfald och förändring (PEA 425), 7.5 hp   VT19/VT20
Individens meningsskapande i utmanande existentiella livssituationer (PEA451), 7.5 hp HT19  
Inkludering och exkludering inom områdena vård och hälsa (VPA104), 7.5 hp HT19  
Karriärvägledning i förändring (PEA426), 7.5 hp HT19  
Kommunikativt ledarskap (UCA433), 7,5 hp HT19  
Kritiska perspektiv på karriärprocesser (PEA406), 7.5 hp   VT19/VT20
Ledarskap i teori och praktik (PEA421), 7.5 hp   VT19/VT20
Makt och påverkansprocesser i samhälle och arbetsliv (PEA422), 7.5 hp   VT19/VT20
Organisationspedagogik - lärande och ledarskap (PEA403), 7.5 hp   VT19/VT20
Pedagogik och hälsa (PEA455), 7.5 hp   VT19/VT20
Pedagogikens utopier (PEA427), 7.5 hp HT19 VT19
Personalvetenskaplig integration i pedagogik med praktik (PEA420), 15 hp   VT19/VT20
Styrning, utvärdering och utveckling (UCA437), 7.5 hp HT19  
Utbildning och samhällsförändringar (PEA423), 7.5 hp   VT19/VT20
Utbildningspolitik och pedagogiska praktiker (PEA429), 7.5 hp HT19  

 

DIDAKTIK GRUNDNIVÅ
Didaktik: forskningsmetoder I (UDG14F), 7,5 hp HT19  
Självständigt arbete i didaktik (DIG37F), 15 hp HT19  

 

DIDAKTIK AVANCERAD NIVÅ

Design för lärande (UDA27F), 7.5 hp HT19  
Didaktik: forskningsmetoder II (DIA12F), 7,5 hp   VT19
Didaktiska perspektiv på lärande (UDA40F), 7,5 hp   VT19
Digitala redskap i analyser av pedagogiska och didaktiska fenomen (DIA30F), 7.5 hp   VT19/VT20
Dokumentation, bedömning och betygsättning av kunskap (UDA29F), 7.5 hp HT19 HT19
Kritiska studier av kunskaper om didaktiska fenomen (DIA31F), 7.5 hp   VT19
Learning study - utveckling av undervisning för lärande i skolan (DIA40F), 15 hp   VT19
Mentorskap i förskola och skola (DIA45F), 7.5 hp HT18  

 

INTERNATIONELL OCH JÄMFÖRANDE PEDAGOGIK GRUNDNIVÅ
Utbildning i det mångkulturella samhället (IPG100), 15 hp HT19  

 

INTERNATIONELL OCH JÄMFÖRANDE PEDAGOGIK AVANCERAD NIVÅ
Internationell högre utbildning ur jämförande perspektiv (IPA461), 7.5 hp HT19  
Intersektionella perspektiv inom pedagogisk forskning (IPA462), 7.5 hp HT19  
Mänskliga rättigheter och utbildning (IPA459), 7.5 hp HT19  
Språk och utbildning i ett internationellt perspektiv (IPA458), 7.5 hp HT19