Studiegången S​kola, utbildning och samhällsförändringar vänder sig till dig som är intresserad av hur samhällsförändringar ömsesidigt berör skolan och utbildningsväsendet i stort såväl, historiskt som i nutid.     

Masterprogrammet Pedagogik med inriktning mot skola, utbildning och samhälls- förändringar kretsar kring hur skola och utbildningssystem påverkar och påverkas av det omgivande samhället. Syftet är att belysa och bättre förstå hur skolsystem i olika sammanhang förhåller sig till frågor som utbildning, ledarskap och makt, kunskapens sociala förutsättningar, pedagogiska utopier, utbildningspolitik och utbildningsmarknad m.m. Genom studier av utbildning i olika sammanhang behandlas såväl utbildnings- historiska, läroplansteoretiska, utbildningssociologiska och diskursanalytiska perspektiv. Programmets innehåll erbjuds såväl som fristående kurser som ett sammanhållet program, och utgör en god grund för vidare forskningsstudier.  Du som gått den statliga befattningsutbildningen för rektorer (Rektorsprogrammet) och är behörig att läsa på avancerad nivå får tillgodoräkna dig 30 hp i denna studiegång.

Programmet omfattar 67.5 hp obligatoriska kurser, 22.5 hp valbar studiegång och 30 hp masteruppsats. Kurser inom studiegång i kursivt. OBS! (Från hösten 2019 är programupplägget följande: 90 hp obligatoriska kurser, inklusive en masteruppsats på 30 hp, samt 30 hp valbara kurser). 

Programmets upplägg vid helfartsstudier

 

Period A+B

Period C+D

Termin 1 Pedagogikens idéhistoria (PEA400), 7.5 hp
Vetenskapsteori (PEAV29), 7,5 hp
Pedagogik som samhällsvetenskaplig disciplin (PEA401), 7.5 hp
Metod, design och analys (PEA410), 7,5 hp
Termin 2 Arbetslivets mångfald och förändring (PEA425), 7.5 hp
Ledarskap i teori och praktik (PEA421), 7.5 hp
Makt och påverkansprocesser i samhälle och arbetsliv (PEA422), 7.5 hp
Utbildning och samhällsförändringar (PEA423), 7.5 hp
Termin 3 Utbildningspolitik och pedagogiska praktiker (PEA429), 7.5 hp Pedagogikens utopier (PEA427), 7.5 hp
  Forskningsspecialisering 15 hp
Termin 4 Examensarbete i pedagogik för masterexamen (PEA460), 30 hp

 

Programmets upplägg vid halvfartsstudier

 

Period A+B

Period C+D

Termin 1 Pedagogikens idéhistoria (PEA400), 7.5 hp Pedagogik som samhällsvetenskaplig disciplin (PEA401), 7.5 hp
Termin 2 Arbetslivets mångfald och förändring (PEA425), 7.5 hp Makt och påverkansprocesser i samhälle och arbetsliv (PEA422), 7.5 hp
Termin 3 Vetenskapsteori (PEAV29), 7,5 hp Metod, design och analys (PEA410), 7,5 hp
Termin 4 Ledarskap i teori och praktik (PEA421), 7.5 hp Utbildning och samhällsförändringar (PEA423), 7.5 hp
Termin 5 Utbildningspolitik och pedagogiska praktiker (PEA429), 7.5 hp Pedagogikens utopier (PEA427), 7.5 hp
Termin 6 Forskningsspecialisering 15 hp
Termin 7+8 Examensarbete i pedagogik för masterexamen (PEA460), 30 hp

 

Kontakt

Studiegångsansvarig Åsa Broberg
Studievägledare Eva Ahlzén
Kursadministration Jolina Ekholm