Studiegången Organisation – lärande och ledarskap vänder sig till dig som har ett särskilt intresse för frågor om lärande, utveckling och ledarskap i organisation och arbetsliv. Dagens arbetsliv kännetecknas av ökad mångfald, digitalisering, flexibilitet samt standardisering. Utifrån dessa utgångspunkter kan man fråga sig vilka villkor som finns för människor att lära och utvecklas samt hur organisationer aktivt kan arbeta för att utveckling ska komma till stånd. Under studiegången får du fördjupade kunskaper om människors lärande och förutsättningar att lära och utvecklas i dagens arbetsliv och organisationer. Du får också redskap att analysera organisationer och dess villkor för människors och organisationers lärande och utveckling. I kursen får du vidare fördjupa dig i ledarskapets betydelse för utveckling och inte minst kommunikationens centrala roll i ledarskapet. Slutligen får du också en fördjupning i de utmaningar som finns i att hantera konflikter i dagens arbetsliv och organisationer samt möjliga sätt att hantera dessa konflikter. Studiegången avser därmed ge dig goda kunskaper och god förståelse för att förstå ett komplext arbetsliv, en förmåga att analysera arbetslivets förändringar på en övergripande samhällsnivå, organisationers och ledarskapets utmaningar och villkor samt den enskilda människans möjligheter att lära och utvecklas i dagens arbetsliv.

Programmet omfattar 67.5 hp obligatoriska kurser, 22.5 hp valbar studiegång och 30 hp masteruppsats. Kurser inom vald studiegång i kursivt. OBS! (Från hösten 2019 är programupplägget följande: 90 hp obligatoriska kurser, inklusive en masteruppsats på 30 hp, samt 30 hp valbara kurser). 

Programmets upplägg vid helfartsstudier

 

Period A+B

Period C+D

Termin 1 Pedagogikens idéhistoria (PEA400), 7.5 hp
Vetenskapsteori (PEAV29), 7,5 hp
Pedagogik som samhällsvetenskaplig disciplin (PEA401), 7.5 hp
Metod, design och analys (PEA410), 7,5 hp
Termin 2 Arbetslivets mångfald och förändring (PEA425), 7.5 hp
Ledarskap i teori och praktik (PEA421), 7.5 hp

Makt och påverkansprocesser i samhälle och arbetsliv (PEA422), 7.5 hp
Organisationspedagogik - lärande och ledarskap (PEA403), 7.5 hp

Termin 3 Kommunikativt ledarskap (UCA433), 7,5 hp Att hantera konflikter i arbetslivet - utmaningar och strategier (YPA100), 7.5 hp
  Forskningsspecialisering 15 hp
Termin 4 Examensarbete i pedagogik för masterexamen (PEA460), 30 hp

 

Programmets upplägg vid halvfartsstudier

 

Period A+B

Period C+D

Termin 1 Pedagogikens idéhistoria (PEA400), 7.5 hp Pedagogik som samhällsvetenskaplig disciplin (PEA401), 7.5 hp
Termin 2 Arbetslivets mångfald och förändring (PEA425), 7.5 hp Makt och påverkansprocesser i samhälle och arbetsliv (PEA422), 7.5 hp
Termin 3 Vetenskapsteori (PEAV29), 7,5 hp Metod, design och analys (PEA410), 7,5 hp
Termin 4 Ledarskap i teori och praktik (PEA421), 7.5 hp Organisationspedagogik - lärande och ledarskap (PEA403), 7.5 hp
Termin 5 Kommunikativt ledarskap (UCA433), 7,5 hp Att hantera konflikter i arbetslivet - utmaningar och strategier (YPA100), 7.5 hp
Termin 6 Forskningsspecialisering 15 hp
Termin 7+8 Examensarbete i pedagogik för masterexamen (PEA460), 30 hp

 

Studiegångsansvarig Camilla Thunborg
Studievägledare Eva Ahlzén
Kursadministration Jolina Ekholm