Under kursen behandlas pedagogiska konsekvenser av två centrala förändringar i dagens arbetsliv, nämligen arbetslivets mångfald och arbetslivets organisering. Under kursen behandlas hur dessa förändringar påverkar människors lärande, karriärmöjligheter och hälsa och vilka förutsättningar för dessa som skapas på organisations- och samhällsnivå. Kursens teman tas upp utifrån både nationell och internationell forskning. Kursen ges som fristående kurs samt inom ramen för Masterprogrammet i pedagogik inom studiegångarna hälsa, karriärutveckling och vägledning samt organisationspedagogik-lärande och ledarskap.

 

Kurstillfälle VT2020 | Kursen är obligatorisk inom institutionens masterprogram i pedagogik och ges även som fristående kurs
Kursperiod Vecka 4 - 13
Studieform Kursen ges på 50% studietakt
Ansökan och kursplan

Ansökan och kursplan

Särskild behörighet
Lärarexamen om minst 180 hp innefattande ett examensarbete om minst 15 högskolepoäng eller examen om 180 högskolepoäng i samhällsvetenskap, humaniora, vårdvetenskap/medicinsk vetenskap, innefattande ett examensarbete om minst 15 högskolepoäng. Svenska 3/Svenska som andraspråk 3.

Kursdokument


 

Schema VT20

Litteraturlista VT20 (194 Kb)

Studiehandledning VT20 (340 Kb)

Webbregistrering 7 - 14 januari 2020  
Reservantagning  
Kursadministration Marcus Bigert
Kursansvarig Anneli Öljarstrand